O. Tadeusz na spotkaniu synodalnym w Elblągu

W sobotę, 01.06.2019 roku, o. Tadeusz jako uczestnik I Synodu Diecezji Elbląskiej, którego hasło brzmi: „Dojrzali w wierze i życiu”, wziął udział w kolejnym spotkaniu roboczym tego gremium. W związku…


O. Krzysztof nowym superiorem w Iławie

Wobec rezygnacji z funkcji superiora, złożonej przez o. Roberta Wawrzenieckiego OMI przed końcem kadencji z powodu podjęcia na prośbę prowincjała obowiązków sekretarza wykonawczego Konferencji…


Superior na uroczystościach w Piekarach Śląskich, gdzie 100 lat temu przybyli pierwsi oblaci

Nasz przełożony, o. Robert Wawrzeniecki OMI, wziął udział w Piekarach Śląskich w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do tego szczególnego śląskiego sanktuarium. Każdego roku, podobnie jak kobiety i…


O. Krzysztof na jubileuszu o. Franciszka Chrószcza OMI w Kodniu

W tym roku o. Franciszek Chrószcz OMI, obecnie pełniący posługę egzorcysty w sanktuarium maryjnym w Kodniu, obchodzi 50. lecie swoich święceń kapłańskich. Ze względu na to, że jego brat o. Alojzy…


Delegacja domu na święceniach w oblackim seminarium Obrze

Dziś, w sobotę 25.05.2019 roku, w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze, miały miejsce święcenia diakonatu i prezbiteratu, których udzielił abp Stanisław Gądecki,…


Superior na sesji jubileuszowej Nuncjatury na Uniwersytecie Warszawskim

W poniedziałek, 20.05.2019 roku, w audytorium Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, odbyła się sesja naukowa organizowana przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce…


O. Tadeusz na 100-leciu I LO w Poznaniu

Pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego, ks. abp. Marka Jędraszewskiego, w kościele św. Michała w Poznaniu, odbyły się uroczystości związane ze  100-leciem I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola…


Superior poprowadził dzień skupienia w domu oblackim w Gdańsku

W sobotę, 18.05.2019 roku, nasz superior poprowadził dzień skupienia w klasztorze oblackim w Gdańsku. Nosił on temat: "Jak konkretnie dziś iść śladami św. Eugeniusza?" i składał się z wprowadzenia…


Superior zaangażowany w animację 142. Zebrania Plenarnego KWPZM

Nasz przełożony domu, jako sekretarz wykonawczy KWPZM, przebywał w Warszawie na 142. Zebraniu Plenarnym tego gremium. Wcześniej angażował się w przygotowanie tego wydarzenia, a w dniach 14-15.05.2019…


Superior na spotkaniu delegatów i Konsulcie KWPZM

W ramach statutowych działań Sekretariatu KWPZM w Polsce o. Robert Wawrzeniecki OMI, który jest również delegatem ds. męskich zgromadzeń zakonnych w archidiecezji warszawskiej, wziął udział w…