„Wobec bezmiaru zadania zebrał wokół siebie kilku kapłanów ożywionych tą samą płomienną żarliwością względem najbardziej opuszczonych. Porwał ich za sobą, aby „żyć razem jak bracia” i „naśladować cnoty i przykład naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, oddając się przede wszystkim głoszeniu Słowa Bożego ubogim”. Następnie zapalił ich, aby bez reszty poświęcili się pracy misjonarskiej, wiążąc się ślubami zakonnymi. Nieco później przyjął także do swej rodziny braci jako prawdziwych synów. Takie były początki Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi” (Wprowadzenie do Konstytucji i Reguł Zgromadzenia).

Z Iławy pochodzą następujący oblaci, pracujący w Polsce i poza jej granicami: o. Józef Przybycki OMI (zm. 2000); o Marek Okołowski OMI; o. Tomasz Ewertowski OMI; o. Kazimierz Kościński OMI; o. Wojciech Kowalewski OMI; o. Marek Modrzewski OMI; o. Waldemar Meyka OMI; o. Piotr Wiśniewski OMI (zm. 2005); o. Piotr Stawiarski OMI; o. Tomasz Kościński OMI; o. Marek Swat OMI; o. Piotr Paśko OMI; o. Krzysztof Jurewicz OMI; o. Rafał Bytner OMI; o. Sylwester Maćkiewicz OMI; o. Dominik Ochlak OMI; o. Mateusz Pawłowski OMI;  o. Dawid Grabowski OMI.

Dodatkowo trzeba doliczyć jeszcze pochodzącego z naszej parafii o. Waldemara Obrębskiego CMF oraz kilka sióstr zakonnych w różnych zgromadzeniach. Powołania rodziły się także w okolicach Iławy, gdyż przez lata Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej prowadzili katechezę w Liceum Ogólnokształcącym (obecnie katechizują księża diecezjalni) i Zespole Szkół im. Konstytucji 3. Maja (potocznie zwanej Mechanikiem).