„Wobec bezmiaru zadania zebrał wokół siebie kilku kapłanów ożywionych tą samą płomienną żarliwością względem najbardziej opuszczonych. Porwał ich za sobą, aby „żyć razem jak bracia” i „naśladować cnoty i przykład naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, oddając się przede wszystkim głoszeniu Słowa Bożego ubogim”. Następnie zapalił ich, aby bez reszty poświęcili się pracy misjonarskiej, wiążąc się ślubami zakonnymi. Nieco później przyjął także do swej rodziny braci jako prawdziwych synów. Takie były początki Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi” (Wprowadzenie do Konstytucji i Reguł Zgromadzenia).

W minionych latach w Iławie jako kapelani więzienni posługiwali:

o. Kazimierz Tyberski OMI – 1996-2008, o. Włodzimierz Jamrocha OMI – 2008-2011, o. Jerzy Świtała OMI – 2008-2013, o. Tadeusz Rzekiecki OMI – 2013-