Odpowiadając na ważne i konieczne apele oraz inicjatywy Kościoła: papieża Franciszka, ks. Abp. Stanisława Gądeckiego, o. Prowincjała Pawła Zająca, związane z pandemią koronawirusa, nasza wspólnota oblacka z Iławy umieściła w swoim planie dnia dodatkowe modlitwy, a mianowicie: rano odmawiając jutrznię: prośbę o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii; wieczorem: wspólny różaniec o wygaśnięcie pandemii, połączony z kompletą i Apelem Jasnogórskim, aby powierzyć Maryi, Królowej Polski naród i świat cały. Modlitwa – zresztą – transmitowana na żywo w każdą niedzielę na stronie internetowej Parafii Przemienienia Pańskiego w łączności z parafianami, którzy mają ograniczony dostęp do nabożeństw i kultu.

Ponadto wspólnota oblacka uczestniczy w celebracjach liturgicznych w kościele i w zorganizowanych salkach klasztornych, gdzie może brać udział tylko 5 osób. I tak było wczoraj, to jest 29.03.2020 r. w 5 Niedzielę Wielkiego Postu… aby dać okazję uczestnictwa w świętej Eucharystii większej liczbie wiernych o. Proboszcz zorganizował o godz. 11:30 transmisję przez środki masowego przekazu. Mszy św. przewodniczył o. Proboszcz, a kazanie wygłosił o. Superior, który mówił miedzy innymi o nadziei, życiu w Duchu Świętym oraz zawierzeniu Matce Bożej Fatimskiej w tych trudnych czasach.

Co więcej, nasza wspólnota rozpoczęła codzienną posługę spowiedzi indywidualnej w klasztorze, na wezwanie osobiste lub telefoniczne, aby przygotować wiernych na święta Paschy. Są to nasze małe, lokalne inicjatywy, aby zapewnić wiernych o bliskości oblatów z ludźmi, aby po prostu powiedzieć, że nie są sami… Ta bliskość wyraża się także w posłudze o. Tadeusza, kapelana Zakładu Karnego w Iławie, który każdego dnia jest na posterunku, aby słowem, modlitwą i swoją posługą podnosić morale i wspierać duchowo osadzonych oraz pracowników Służby Więziennej, których sytuacja jest wyjątkowa. O to zresztą prosił w swoim przesłaniu, kilka dni temu, o. Paweł Zając, Prowincjał Polskiej Prowincji, mówiąc: Chcemy się cali oddać służbie Bogu i drugiemu człowiekowi, na tyle na ile będzie to możliwe. Nie zostawimy Was!” i przypominając postawę św. Eugeniusza de Mazenoda, który opiekując się chorymi na cholerę, ciężko zachorował i dzięki gorliwej modlitwie młodych z Aix został cudownie uzdrowiony za wstawiennictwem Maryi, Patronki naszego Zgromadzenia.

Dzieląc z wami trud obecnych dni zapewniamy was o naszej wspólnotowej i osobistej modlitwie!

„ Pod Twoją obronę….