Jaka jest metoda oblackich misji?

Oczywiście metoda ta jest dostosowywana przez naszych misjonarzy ludowych do czasów obecnych, nie tylko w treści, ale i formie przekazu, który wciąż pozostaje prostym a nie wyrafinowanym przepowiadaniem, choć często z użyciem współczesnych środków wyrazu i przekazu. Trwają one cały tydzień, od niedzieli do niedzieli, a zatem właściwie 8 dni. Mogą rozpocząć się w sobotni wieczór specjalnym nabożeństwem rozpoczęcia misji świętej połączonym z Eucharystią lub celebrowanym na osobnym nabożeństwie. Kończą się natomiast nabożeństwem ustawienia i poświęcenia nowego lub odnowionego krzyża misyjnego w niedzielne popołudnie, kiedy spisuje się także akt zakończenia misji na pamiątkę tego wydarzenia. Po roku organizowane jest także odnowienie misji, by wzmocnić jej owoce.

Tematyka poszczególnych dni od niedzieli do środy ma charakter pokutny, któremu towarzyszy pobudka misyjna „Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz”. Zawiera w sobie zaproszenie na misje w niedzielę, dotknięcie tematu grzechu człowieka i Bożej miłości poprzez pryzmat Bożych przykazań w poniedziałek i wtorek, spojrzenie na sprawy ostateczne człowieka związane ze śmiercią i tym co jest po niej.

Drugim blokiem od czwartku do niedzieli, kiedy też odbywa się spowiedź misyjna, jest uwielbienie Boga za Jego miłość i miłosierdzie, któremu towarzyszą słowa „Panie dzięki Ci, za zbawienie, za odkupienie i nakarmienie Ciałem Swym”. Wspominamy to, że Bóg zostawił siebie w Eucharystii i sakramencie kapłaństwa (czwartek), pokazuje swoją miłość poprzez znak Krzyża (piątek) i Maryi Niepokalanej wraz ze specjalnymi nabożeństwami dla chorych i odwiedzinami ich po domach (sobota). Niedziela natomiast to zachęta, aby doświadczona w czasie misji łaska owocowała w postaci codziennego życia, okazywana słowem i czynem.

Metoda ta zawiera w sobie m.in. przeżyciowe nabożeństwa dotyczące przebaczenia, ogłoszenia Praw Synaju (Dekalogu), modlitwy za zmarłych na cmentarzu grzebalnym, uwielbienia Jezusa w Eucharystii czy adoracji Chrystusowego krzyża. Nieodłącznym ich elementem są wieczorne Apele Jasnogórskie, przeżywane wraz z Maryją Niepokalaną. Z tego wieczornego nabożeństwa wierni wracają z zapalonymi świecami, stając się też dla nie uczestniczących w misji świętej zaproszeniem do jej przeżywania.

Misja święta jednak nie zaczyna się w dniu jej fizycznego rozpoczęcia, ale jest przygotowywana wcześniej przez modlitwę parafii, która ma przeżywać misję świętą oraz sióstr zakonnych w klasztorach klauzurowych, które modlą się o dobre owoce misji przed nią i w czasie jej trwania. Modlą się także Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, z naszych domów, z których misjonarze jadą na misje oraz nowicjusze w sanktuarium na Świętym Krzyżu oraz klerycy w seminarium w Obrze.