„Nasze wspólnoty, wrażliwe na tych, którzy je otaczają, powinny promieniować ewangeliczną serdecznością. Pamiętając, że pewne miejsca są zastrzeżone dla wspólnoty, będziemy się odznaczać duchem gościnności. (…) Nasze domy i serca będą otwarte dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy lub porady. Chętnie będziemy przyjmować kapłanów, zakonników i innych pracowników ewangelicznych, którzy pragną dzielić z  nami chleb przyjaźni, życie modlitwy i refleksje na temat wiary” (Konstytucja 41 i Reguła 41 a).

W nowej części klasztoru w Iławie mamy możliwość przyjęcia osób, które chcą spędzić swój czas w naszym klasztorze w Iławie. W pokojach, które kiedyś zajmowały Siostry Służebniczki NMP, nie tylko przyjmujemy osoby chcące przeżyć powołaniowe dni skupienia czy rekolekcje powołaniowe, ale także innych. Dzieje się to oczywiście po wcześniejszym ustaleniu terminu, aby nie kolidowało to z inicjatywami, odbywającymi się w naszym klasztorze lub zarezerwowanymi już terminami.

Koordynacją w tym względzie zajmuje się o. Superior, do którego należy zgłaszać się telefonicznie lub za pomocą e-maila. Jednocześnie informujemy, że nie jesteśmy domem rekolekcyjnym czy noclegowym, ale stwarzamy pojedynczym gościom możliwość pooddychania klasztornym życiem i zatrzymania się w biegu w dzienności na refleksję i odpoczynek.

Sprawy bytowe

Pokoje, którymi dysponujemy i w których przyjmujemy gości klasztoru, nie są jakimś lokum luksusowym, ale mają przeciętny standard. W części z nich są łazienki i toalety, ale część z nich nie ma ich w pokoju i trzeba korzystać ze wspólnego prysznica czy WC na korytarzu. Być może sukcesywnie będzie się to zmieniać przy okazji bieżących remontów. Nie ma też w nich na dzień dzisiejszy możliwości korzystania z internetu. Obowiązują w nich także odpowiednie zasady (można z nimi zapoznać się w każdym z pokoi na specjalnie przygotowanej karcie), gdyż przyjmując gości oczekujemy uszanowania normalnego życia naszego klasztoru. Z pokoi gościnnych można skorzystać na dwa sposoby.

Pierwszym z nich jest tylko możliwość noclegu w klasztorze z samodzielnym wyżywieniem, które można zrealizować w różnego rodzaju punktach, którymi dysponuje taka miejscowość turystyczna jak Iława. Ten wariant będzie odpowiedni dla osób, które lubią niezależność i chcą wybierać się na dłuższe wyjazdy w czasie swojego pobytu w Iławie i nie być zobligowane jakimiś godzinami w swoich planach. W części mieszkalnej jest możliwość skorzystania z czajnika i podstawowej zastawy stołowej.

Drugim jest możliwość zaproszenia (w wypadku pojedynczych osób) do naszego klasztornego stołu, ale w tym wypadku korzystając z naszej domowej kuchni, trzeba się dostosować do godzin posiłków całej wspólnoty klasztornej, gdyż nie mamy osobnej obsługi kuchennej, która mogłaby wydawać posiłki w innych umówionych porach, gdyż nasza kuchnia to nie jest kuchnia zbiorowego żywienia. Wtedy posiłki odbywają się w klasztornym refektarzu, a nocleg w pokoju gościnnym. Pozostałe części klasztoru zarezerwowane są dla wspólnoty zakonnej i nie ma możliwości przemieszczania się po innych korytarzach (każdy otrzymuje komplet kluczy do pokoju i osobnej klatki schodowej, którą można wyjść na zewnątrz).

Sprawy duchowe

W obydwu wypadkach każdego dnia można uczestniczyć we Mszy świętej parafialnej w kościele rano o 7.00 lub wieczorem o 18.00, a w piątki także o 15.00. Można także uczestniczyć w odbywających się w kościele nabożeństwach (np. od maja do października w nabożeństwach fatimskich czy też majowych, październikowych itp.) lub poświęcić czas na modlitwę w kościele w czasie jego otwarcia.

Dłuższa adoracja w ciszy możliwa jest w każdy piątek po Mszy o 15.00 czyli od ok. 16.00 do 18.00, z wyjątkiem okresowych nabożeństw (I piątek, maj, październik – na zakończenie adoracji jest nabożeństwo lub w listopadzie czas wypominek za zmarłych – ok. 17.15-17.30) oraz I niedziele miesiąca od 16.00 do 18.00 (trochę krócej w maju, październiku i listopadzie ze względu na w/w nabożeństwa).

Niestety obecnie nie dysponujemy możliwością korzystania z klasztornej kaplicy, ale być może będzie to możliwe po kompleksowym remoncie zabytkowej części domu (planujemy go, ale zależne to jest od znalezienia na to odpowiednich środków) w czasie którego chcielibyśmy umieścić kaplicę domową na styku starego i nowego domu, aby nocujący w pokoju gościnnym mogli mieć do niej dostęp.

Istnieje też możliwość poproszenia w czasie pobytu o indywidualny sakrament pokuty i pojednania (spowiedzi), możliwość rozmowy czy kierownictwa duchowego, ale trzeba w tej sprawie już indywidualnie umawiać się z poszczególnymi ojcami. W wypadku chęci skorzystania ze spowiedzi w kościele, to istnieje możliwość przed poranną i wieczorną Eucharystią oraz w piątki od 15.00 do 18.00.

Na zakończenie pobytu w naszym klasztorze składa się ofiarę, którą przeznaczamy pokrycie kosztów pobytu danej osoby i na prowadzoną przez nas działalność jako zgromadzenia zakonnego. Możliwość pobytu w naszym domu nie jest bowiem działalnością zarobkową, ale stworzeniem okazji doświadczenia trochę innego sposobu spędzenia wolnego czasu, a przede wszystkim odnowienia sił duchowych.

Osobne zasady dotyczące noclegu w naszym domu obowiązują w wypadku kapłanów i osób konsekrowanych oraz spotkań organizowanych przez nasze zakonne instytucje m.in. sekretariat powołań.

Kontakt w sprawie pobytu w klasztorze

Szczegółowych informacji i odpowiedzi na wszelkie pytania udziela o. Superior, z którym należy uzgodnić wszelkie szczegóły związane z przyjazdem i pobytem (mail domu zakonnego: superior.ilawa[at]oblaci.net – zgodnie z ustawą nie są one przeznaczone do prezentowania reklam, ofert itp.). Prosimy jednak też o cierpliwość w dzwonieniu.

Sprawy związane z konkretnymi działaniami: misje i rekolekcje, duszpasterstwo parafialne lub więzienne czy katecheza, załatwiamy z tymi osobami, które zajmują się daną formą działalności naszego klasztoru.

Dlatego prosimy w tych sprawach nie kierować pytań do innych zakonników i nie dziwić się, że oni nie spełnią naszej prośby związanej z danym zaangażowaniem czy nie będą w stanie odpowiedzieć na stawiane im pytania.

Co do szczegółowych kompetencji i zaangażowania poszczególnych zakonników w konkretnych sprawach można się dowiedzieć w zakładce menu – „wspólnota oblacka„. Prosimy zatem, aby do wytycznych tam zawartych się stosować.