„Zgodnie z naszą tradycją w przepowiadaniu Słowa zawsze będziemy się posługiwać językiem prostym i bezpośrednim, dostosowanym do słuchających i łatwo zrozumiałym. W posługiwaniu, a zwłaszcza w posłudze pojednania, będziemy okazywać uprzejmość, cierpliwość i wyrozumiałość Zbawiciela” (Reguła 7 g).

Posługa misjonarzy ludowych związana jest z samym początkiem Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Stanowiła ona bowiem początkowo pierwszą oblacką posługę, mającą na celu odnowienie wiary w porewolucyjnej Francji, zniszczonej nie tylko materialnie, ale i duchowo. Dopiero po ponad 20. latach od powstania w 1816 roku „Misjonarzy Prowansji”, kiedy otworzyły się horyzonty misyjne, pojawiły się misje zagraniczne, drugi rodzaj posługi zgromadzenia noszącego już od 1826 roku nazwę Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Misjonarze ludowi w ciągu całego roku prowadzą misje parafialne (umawiane z dużym wyprzedzeniem co do terminu), rekolekcje adwentowe i wielkopostne, różnego rodzaju triduua, głoszą kazania okolicznościowe i odpustowe, pomagają w odwiedzinach kolędowych czy zastępują kapłanów diecezjalnych ze względu na ich urlopy czy różne okoliczności, które nie pozwalają im pełnić posługi duszpasterskiej w danym momencie w powierzonej im parafii.

Tego rodzaju zaangażowania w naszym klasztorze podejmował do lipca 2021 roku o. Andrzej Noga OMI, który jednak decyzja o. Prowincjała został przeniesiony na inna placówkę oblacką. Obecnie koordynacją całości działania w sferze posługi misjonarskiej zajmuje się o. Superior (tel: 797 480 674) i do niego bezpośrednio należy kierować zapytania w tym zakresie i ustalać ewentualne prace.

Od 01.07.2014 roku, kiedy administracja prowincjalna postanowiła odnowić ten rodzaj posługi w naszym domu zakonnym, działało trzech misjonarzy ludowych w okolicznych diecezjach: Archidiecezji Warmińskiej, Diecezji Elbląskiej i Diecezji Toruńskiej. Obecnie z powodu uszczuplenia personelu misjonarskiego nie możemy odpowiedzieć na wszystkie prośby, lecz w miarę możliwości pragniemy pomagać w potrzebie; dlatego prosimy kapłanów zainteresowanych naszą posługą o wcześniejszy kontakt.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce – menu: „Misje i rekolekcje”.