„Wierność naszemu oblackiemu powołaniu winna być dla nas przewodnikiem w przedsięwzięciach misjonarskich i w przyjmowaniu zadań duszpasterskich. Tą samą troską o  wierność będzie się kierować każda prowincja przy ustalaniu swoich priorytetów i wyborze posług do wypełnienia na swym terenie. Posłuży ona wreszcie za kryterium przy okresowej ocenie naszych apostolskich zobowiązań” (Reguła 7 d).

Od samego początku pracy oblatów w Iławie obejmowali ono opieką duszpasterską ludzi, którzy tej opieki potrzebowali najpierw w „Białym Kościele”, a obecnie w „Czerwonym Kościele”. Początkowo przybierało to formę opieki duszpasterskiej nad wspólnotami zgromadzonymi wokół kościołów rektoralnych, a od 1975 roku, kiedy powstała parafia Przemienia Pańskiego oblaci otoczyli opieką duszpasterską osoby mieszkające na terenie tej parafii w Iławie i pobliskich wioskach, jak np. w istniejącej już osobno wspólnocie w Karasiu, gdzie wybudowano specjalną kaplicę.

Zgromadzenie, które jest właścicielem całego terenu, na którym znajdują się zabudowania kościoła i klasztoru, udostępniło do użytkowania część swojej własności, jaką jest kościół i dom duszpasterski, by możliwe było funkcjonowanie parafii przy „Czerwonym Kościele”.

Obecnie posługę duszpasterską jako proboszcz pełni o. Andrzej Albiniak OMI, a wspomagają go w tej działalności: o. Piotr Osiński OMI (wikariusz) i o. Jarosław Wachowski OMI oraz dk. Damian Majcherczak. Pozostali domownicy, na miarę możliwości wobec swoich własnych zadań, pomagają w duszpasterstwie w kościele.

Ojciec Proboszcz wraz ze swoimi współpracownikami odpowiadają za całość duszpasterstwa w parafii Przemienienia Pańskiego i do nich należy zwracać się w parafialnych sprawach duszpasterskich, gdyż tylko oni mogą udzielić adekwatnych informacji i udzielić kompetentnej pomocy. Pozostali zakonnicy mogą służyć posługą konfesjonału, ale sprawy parafialne załatwia się tylko i wyłącznie z duszpasterzami parafialnymi.

Szczegółowe i bieżące informacje na temat życia i funkcjonowania parafii znajdują się na jej stronie internetowej: przemienienie.oblaci.pl