Obchody 195 rocznicy zatwierdzenia Konstytucji i Reguł, a tym samym Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej przez papieża Leona XII, który 17.02.1826 roku uroczyście i publicznie uznał Instytut Zakonny, założony przez św. Eugeniusza de Mazenoda, przeżywaliśmy w naszej wspólnocie iławskiej w połączeniu z dniem skupienia.

Rozpoczęliśmy, w kaplicy klasztornej, w poniedziałek 15 lutego o godz. 20:15 hymnem do Ducha św.   i konferencją o. A. Nogi na temat rozwoju i zmian Konstytucji i Reguł oblackich od jej powstania, pod piórem o. Założyciela, do najnowszej wersji dnia dzisiejszego, na przestrzeni 200 lat ze szczególnym uwzględnieniem ślubu wytrwałości. Spotkanie zakończyło się wspólną kompletą i śpiewem „Apelu Jasnogórskiego”.

Nazajutrz rano, po modlitwie „Jutrzni”, odbyło się rozmyślanie poświęcone św. Józefowi, drugiemu Patronowi Zgromadzenia, któremu o. Założyciel zawierzał ciężkie chwile rodziny oblackiej, szczególnie trudy finansowe i materialne, ufając w Jego niezawodne wstawiennictwo.

Przed południem natomiast w modlitwie różańcowej polecaliśmy Maryi Niepokalanej całe nasze Zgromadzenie, na czele z o. Generałem i jego administracją, prosząc również Pana Boga w intencji przyszłej kapituły. Kolejny punkt dnia skupienia, w którym przeżywaliśmy dar naszego Instytutu, to koronka do Miłosierdzia Bożego, w której przepraszaliśmy za słabości i upadki Kościoła i Zgromadzenia, za brak wierności ślubom zakonnym i powołaniu oraz prosząc o pomoc dla tych, którzy przeżywają trudy i zwątpienia w ich powołaniu.

Centralnym punktem tego dnia była Msza św. dziękczynna za dar Zgromadzenia o godz. 18:00 z udziałem naszych parafian, dobrodziejów i przyjaciół, której przewodniczył o. Superior, a kazanie wygłosił o. A. Noga. W czasie tej celebracji obecni oblaci odnowili śluby zakonne, a na zakończenie, przed Najświętszym Sakramentem powierzyli Bogu, w Akcie oddania Niepokalanej, swój Instytut, modląc się i dziękując także za współpracownik i stowarzyszonych, którzy po Mszy wyrazili swoje życzenia i wdzięczność w przyjaznych słowach i gestach.

Nasz dzień skupienia i oblackie święto zakończyliśmy tradycyjnym „Gadium”, czyli braterską kolacją przeżywając dar wspólnoty, która była droga naszemu ojcu Założycielowi i która zajmuje centralne miejsce w charyzmacie naszej rodziny zakonnej, jak mówi o tym  Konstytucja numer 3 : „Wzorem ich życia jest wspólnota Apostołów z Jezusem”.

To właśnie dzisiaj, zresztą jak co roku, przeżywaliśmy dar wspólnoty i Zgromadzenia, za co Bogu niech będą jeszcze raz dzięki!