„Głoszenie misji, praca wśród młodzieży i misje zagraniczne tradycyjne zajmują pierwsze miejsce w naszym apostolstwie. Jednak żadna posługa nie jest nam obca, byleby nie tracić z oczu pierwszorzędnego celu Zgromadzenia, którym jest ewangelizacja najbardziej opuszczonych (Reguła 7 b).

U początku swojej posługi kapłańskiej św. Eugeniusz de Mazenod zainteresował się w Aix młodymi ludźmi, którym stworzył okazję do spotkania. Miało ono na celu nie tylko stworzenie dobrze funkcjonujące grupy młodych ludzi, ale przede wszystkim formację tych młodych ludzi do konkretnych zadań, które musieli podjąć wobec kryzysu wiary ich czasów i niewystarczającej liczby kapłanów. To działanie świetnie się udało i stanowi pewną oblacką tradycję.

Znajduje ona odzwierciedlenie zarówno w wymiarze ogólnoświatowym, bo oblaci w wielu miejscach prowadzą prężne duszpasterstwo młodych ludzi (w ramach Światowych Dni Młodzieży zawsze organizowane są Oblackie Dni Młodzieży, gdzie młodzi animowani przez oblatów na całym świecie mogą spotkać się razem w jednym miejscu i wymienić swoimi doświadczeniami), ale także i wymiarze ogólnopolskim, gdyż w Kokotku powstało oblackie centrum młodzieżowe „Niniwa” a w czasie wakacji w Kodniu organizowany jest Festiwal Życia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych ruchu „Niniwa”.

Również w Iławie działa od wielu już lat prężne duszpasterstwo młodzieżowe, którego trzonem jest m.in. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Duszpasterstwem tym zajmuje się wikariusz parafii Przemienia Pańskiego o. Piotr Osiński OMI, do którego należy zwracać się ze wszystkimi sprawami związanymi w tym zakresie.

Bieżące informacje na temat podejmowanych w tej materii inicjatyw można znaleźć na stronie internetowej parafii: ilawa.oblaci.pl Warto także przeczytać:

Praca magisterska o. Przemysława Kościanka OMI o Św. Eugeniuszu i jego duszpasterstwie młodzieży – link: http://niniwa.org/media/www-niniwa-org/magisterka_koscianek_stowarzyszenie.pdf;

Stowarzyszenie Młodzieży w Aix założone przez św. Eugeniusza – link: http://niniwa.org/media/www-niniwa-org/zinelli_stowarzyszenie.pdf