Dzisiaj 19 listopada 2020 roku w Parafii Przemienienia Pańskiego w Iławie miały miejsce ceremonie pogrzebowe śp. Urszuli Kowalewskiej, lat 80, honorowej oblatki Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, mamy ojca Wojciecha Kowalewskiego OMI, oraz zasłużonej parafianki, która przez 39 lat udzielała się pracując w zakrystii. O godzinie 11:15 przy wystawionej trumnie zgromadzeni w kościele rozpoczęli modlitwę różańcową, w której uczestniczyli: rodzina, oblaci ze wspólnoty iławskiej oraz innych klasztorów, takich jak: Poznań, Grotniki, Bodzanów, Katowice, Lubliniec, Gdańsk, Bodzanów, Kędzierzyn oraz wielu parafian. Następnie o godzinie 12:00 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem syna zmarłej Urszuli, w której koncelebrowali: o. Paweł Zając Omi, Prowincjał, o. Józef Wścisło OMI, Wikariusz Prowincjalny oraz około 20-stu oblatów i księży diecezjalnych. Słowo okolicznościowe wygłosił o. Tomasz Ewertowski OMI należący do rodziny zmarłej, który kierując słowo do swojej cioci podkreślił, między innymi, ważną rolę matki w powołaniu kapłańskim każdego syna, ponadto wielkie poświęcenie śp. Urszuli dla oblackiej parafii oraz dobre relacje i współpracę z wieloma oblatami, którzy nazywali ją naszą „mamą”. Na zakończenie Mszy św. zabrał głos o. Prowincjał, aby w imieniu całej Prowincji wyrazić wdzięczność Panu Bogu za dar śp. Urszuli i jej piękne życie, które wydało dobre owoce dla jej rodziny, parafii i Zgromadzenia. Na koniec przemówił o. Wojciech, który podziękował wszystkim zgromadzonym w kościele oraz tym, którzy uczestniczyli w modlitwie przez Internet, szczególnie swoim parafianom z Francji za modlitwę i „bliskość serca”. Po błogosławieństwie i ostatnim pożegnaniu ciało zmarłej zostało wyprowadzone w procesji oblackiej z kościoła i przewiezione na cmentarz. Mimo padającego deszczu ostatnią stację przy grobie animował o. Wojciech wraz z o. Proboszczem wśród licznych krewnych, bliskich, przyjaciół, parafian i oblatów, których twarze pokrył smutek i ból. Po złożeniu ciała w grobie i końcowej modlitwie zmarłą Urszulę, honorową oblatkę, powierzyliśmy Matce Miłosierdzia w oblackim śpiewie: „ Maria, Mater gratiae…”

„Maryjo, Matko łaski, Matko Miłosierdzia, od wroga Ty nas broń, w godzinę śmierci przyjm…”