Dzisiaj, 6 sierpnia 2020 roku w święto Przemienienia Pańskiego w „Czerwonym Kościele” u ojców oblatów w Iławie obchodziliśmy odpust parafialny połączony z obchodami stulecia Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 17:00 adoracją Najświętszego Sakramentu i modlitwą różańcową w intencji Parafian, oblatów i całej Prowincji oraz dobrodziejów, przyjaciół i współpracowników oblackich, którą poprowadził o. Andrzej Albiniak, Proboszcz Parafii. Po modlitwie maryjnej o godzinie 18:00 rozpoczęła się suma odpustowa pod przewodnictwem o. Mieczysława Hałaszki OMI w asyście wspólnoty oblackiej z Iławy, współbraci oblatów (Iławiaków) przybyłych z Paryża i Madagaskaru oraz kapłanów z Dekanatu i z poza. Kościół wypełniony po brzegi parafianami, gośćmi, przyjaciółmi, rodzicami oraz bliskimi naszych współbraci. Ojciec Mieczysław w swoim kazaniu mówił o przemienieniu Chrystusa na Górze, które miało przygotować Apostołów na mękę i śmierć ich Mistrza, który przez swoje zmartwychwstanie dał nadzieję na życie wieczne dla wszystkich uczniów Chrystusa i na osobistą, duchową przemianę. Następnie nakreślił wielką rolę oblatów w ich 100 letniej pracy i działalności dla Kościoła i narodu polskiego.

Pod koniec Mszy świętej, ważnym akcentem, było wręczenie przez o. Mieczysława na ręce o. Krzysztof Trocińskiego, Superiora iławskiej wspólnoty, jubileuszowego medalu stulecia Polskiej Prowincji. Odczytując słowa o. Pawła Zająca, Prowincjała, który przyznał okolicznościową pamiątkę w uznaniu za działalność misjonarską i duszpasterską wszystkim pokoleniom oblatów w Iławie, wypełniającym charyzmat Zgromadzenia.  Następnie zabrał głos o. Superior, który w nawiązaniu do Jubileuszu 100 lecia Polskiej Prowincji przypomniał w dużym skrócie pracę i poświecenie pierwszych oblatów w Iławie, czyli o. Mieczysława Niepiekło, o. Alfonsa Ptaka i o. Brunona Wielkiego i innych. Po czym podziękował wszystkim tym, którzy na przestrzeni 72 lat wspomagali oblatów w pracy duszpasterskiej, misjonarskiej: w posłudze w Zakładzie Karnym, w Domu Pomocy Społecznej i innych. Wyraził wdzięczność dobrodziejom, przyjaciołom, współpracownikom, rodzinom tutejszych oblatów, a na koniec wręczył w imieniu o. Prowincjała, pamiątkowy, jubileuszowy medal Oblatom Honorowym, czyli Państwu Urszuli i Zbigniewowi Kowalewskim, co został przyjęte z wielki aplauzem i wzruszeniem. Następnie zabrał głos o. Proboszcz, który podziękował serdecznie wszystkim obecnym i tym, którzy zorganizowali odpust parafialny. Po czym nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, procesja Eucharystyczna, odmówienie modlitwy dziękczynnej z okazji 100 lat Polskiej Prowincji i błogosławieństwo.

Po Mszy świętej parafianie i gości zostali zaproszenie przez o. Proboszcza na smaczną „grochówkę” i mrożoną herbatę… na wspólne świętowanie  odpustu parafialnego i jubileuszu oblackiego przy rodzinnym stole. Oblaci spotkali się w klasztorze na uroczystej kolacji z lokalnym duchowieństwem, Oblatami Honorowymi i przyjaciółmi w braterskiej i jubileuszowej atmosferze, dziękując jeszcze raz Panu Bogu za 100 lat Polskiej Prowincji.