Dzisiaj rano opuścił naszą wspólnotę oblacką i parafialną o. Andrzej Madej OMI, długoletni misjonarz z Turkmenistanu, który animował nasz coroczny odpust w święto Przemienienia Pańskiego. Jego pobyt – tzn. jego obecność, rozmowy, spotkania ze współbraćmi i parafianami (indywidualne, rodzinne i wspólnotowe) oraz jego posługa modlitwy, Słowa, sakramentów, a szczególnie Eucharystii i pokuty – bardzo ubogacił duchowo i tak po ludzku, naszą wspólnotę oblacką i parafialną. Przede wszystkim autentyczne uduchowienie, gorliwość, pobożność oraz dawanie siebie nie zważając na czas „przyciągało” ludzi do jego osoby, jak „pszczoły do ula”. Jego dzielenie się Słowem Bożym o misji w Turkmenistanie, o ubogim ludzie w Rosji, o ateistycznej Europie i upadającej w wierze Polsce w kontekście Ewangelii o Przemienieniu Pana Jezusa na Górze Tabor i o Jezusie, który jest „Światłości świata”, za którym zawsze mamy iść, zawsze wybierać i nigdy nie wchodzić w „ciemności” tego świata, pozostaną dla nas pokarmem duchowym na kolejne dni życia.

Mimo niesprzyjającej pogody trzy Msze święte o godz. 7:00, 15:00 i 18:00 zgromadziły wielu parafian, którzy mieli też okazję przystąpić do sakramentu pojednania i komunii św., aby uzyskać łaskę odpustu zupełnego. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu z litanią były okazją, aby doświadczyć miłości Bożej i otrzymać wiele łask i błogosławieństw dla rodzin, parafian, a szczególnie dla chorych i samotnych.
Uroczysta Msza św. odpustowa pod przewodnictwem o. A. Madeja, koncelebrujących oblatów i kapłanów z dekanatu oraz parafian z naszej wspólnoty, ale także z innych parafii z Iławy zakończyła się aktem oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa pod nieustanną opiekę. Następnie wspólnota oblacka, zaproszeni oblaci i kapłani diecezjalni, jak równie ks. Jarosław (greko-katolik) oraz goście spożyli braterski odpustowy posiłek w klasztorze. Mogli też nabyć najnowszą książkę – tomik poezji – ojca Andrzeja Madej pt. „Choinka w łagrze”, jako duchowa strawę.

Niech Dobry Bóg prowadzi ojca misjonarza po drogach misjonarskich w Turkmenistanie, a nam pomaga przemieniać się duchowo idąc za Jezusem, „Światłością świata”!