W ramach posługi ojcowie z naszego klasztoru, nie będący duszpasterzami parafialnymi:

– głoszą kazania odpustowe i okolicznościowe

– pomagają w pracy duszpasterskiej w parafiach (np. Msze św., spowiedź)

– zapewniają zastępstwa urlopowe w kraju (za granicą – za zgodą Ojca Prowincjała)

– zastępują kapłanów na wypadek choroby lub innych zdarzeń losowych

 

Czcigodnych Księży

zainteresowanych naszą posługą prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy z Ojcem Superiorem (tel: 797480 674).

W przypadku zajęć i zastępstw planowanych prosimy kontaktować się z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zastępstwa urlopowe należy uzgadniać, co najmniej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Kontakt

Duchowa pomoc duszpasterska