„Oblaci, kapłani i  bracia, mają wzajemnie uzupełniające się zadania w dziele ewangelizacji. Uczynią wszystko, aby wzbudzić lub ożywić wiarę w tych, do których są posłani i aby pomóc im odkryć „kim jest Chrystus”. Zawsze są gotowi odpowiadać na najbardziej naglące potrzeby Kościoła poprzez różne formy świadectwa i posługi, ale przede wszystkim przez przepowiadanie Słowa Bożego, które swe dopełnienie znajduje w sprawowaniu sakramentów i w służbie bliźniemu. Starają się tworzyć chrześcijańskie wspólnoty i Kościoły zakorzenione w rodzimej kulturze i w pełni odpowiedzialne za swój wzrost” (Konstytucja 7).

Można stwierdzić, że dziś działalność Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie nie ogranicza się do działania czysto duszpasterskiego przy „Czerwonym Kościele”. Dlatego posługę zakonników, mieszkających w iławskim klasztorze, można podzielić na 3 zasadnicze segmenty, które swoje szczegółowe omówienie znajdują w następnej zakładce, dotyczącej zaangażowania.

Pierwszy segment, tworzony na nowo po wielu latach przerwy, to posługa misjonarzy ludowych, głoszących Słowo Boże po terenie całej Polski.

Drugim segmentem jest duszpasterstwo więzienne, obejmujące skazanych i personel ZK w Iławie, którym zajmuje się kapelan więzienny.

Trzecim szeroko pojęte działania duszpasterskie, ze szczególnym uwzględnieniem parafii Przemienienia Pańskiego oraz katechezy w szkołach na terenie parafii.

Prosimy o uszanowanie tej trzytorowej formy naszej działalności i zwracanie się w konkretnych sprawach nie do przypadkowo spotkanego oblata, ale tych, którzy zajmują się danym sektorem działalności, bo wtedy uzyska się pożądaną informację u kompetentnej osoby.

Oczywiście, jeśli jest taka możliwość, oblaci z klasztoru pomagają w duszpasterstwie w parafii, ale przede wszystkim skupiają się na wyznaczonych im przez prowincjała zadaniach, w tych konkretnych posługach, do których zostali przeznaczeni.