Homiletykę polskich Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej można poznać przez wydawane publikacje, zawierające wybrane elementy oblackiego przepowiadania Słowa Bożego, jakiego dokonują na ziemiach polskich (dostępne w formie papierowej lub jako e-booki).

Początkowo, w latach 1998-2012, były one wydawane jako „Homilie, kazania i mowy okolicznościowe”, przez krakowskie wydawnictwo „Unum” (9. tomów, redaktor o. Krzysztof Czepirski OMI). W latach 2012-2016 kolejne wydawało wydawnictwie WAM jako „Homilie, kazania i mowy okolicznościowe. Homiletyka Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej” (4. tomy, redaktorzy: o. Krzysztof Czepirski OMI i o. dr Sebastian Wiśniewski OMI). Zwierały one: kazania maryjne, hagiograficzne, na wszystkie okresy roku liturgicznego, jubileuszowe, okolicznościowe, tematyczne, rekolekcyjno-misyjne, obrzędowe oraz rozważania.

Tom 2 – skrót (2013)

Tom 3 – skrót (2014)

Tom 4 – skrót (2015)

Tom 4 – spis treści (2015)

Od 2016 roku seria zmieniła charakter na tomiki kazań tematycznych ukazuje się w wydawnictwie „Salwator”.

Tom 1 – maryjne (2016)

Tom 2 – pasyjne (2017)

Tom 3 – pogrzebowe (2017)

Tom 4 – chrzcielne (2019) – w przygotowaniu

Tom 5 – ślubne (2019) – w przygotowaniu

Tom 6 – rok A (2020) – w przygotowaniu

Tom 7 – rok B (2021) – w przygotowaniu

Tom 8 – rok C (2022) – w przygotowaniu