Czym jest odnowienie misji świętej?

Po roku od zakończenia misji świętej odbywa się odnowienie. Jest ono nawiązaniem do praktyki św. Pawła Apostoła, który co jakiś czas odwiedzał założone przez siebie wspólnoty, aby umocnić je w wierze. Wspominają o tym Dzieje Apostolskie „Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: «Wróćmy już i zobaczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie»” (Dz 15, 36). Misjonarze, kiedy przybywają po roku od zakończenia misji, mają to samo zadanie i przyświeca im ta sama intencja, aby sprawdzić owocność zasianego słowa.

Jak misje, prowadzone przez nasze Zgromadzenie, mają na celu doprowadzenie człowieka do spotkania z Bogiem i przyjęcia Dekalogu, tak odnowienie – czyli renowacja – misji ma za zadanie poprowadzenie dalej na drodze chrześcijańskiego życia. Dlatego to przepowiadanie oparte jest na 8. Błogosławieństwach Ewangelicznych oraz odnowieniu łask sakramentów świętych.

W czasie trwania odnowienia misji cykl poranny dotyczy właśnie 8. Błogosławieństw, a cykl wieczorny jest poświęcony sakramentom świętym, by móc wykorzystać drzemiącą w nich moc. Oczywiście nie może też zabraknąć spotkań na Apelach Jasnogórskich, jak to miało miejsce rok wcześniej na misjach świętych.