Zgodnie z polską tradycją głosimy również rekolekcje, a zwłaszcza w okresie Adwentu, Wielkiego Postu, przed odpustem parafialnym czy też peregrynacyjne (m.in. przed przyjęciem obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i obrazu Jezusa Miłosiernego). Przygotowując ich program, dostosowujemy przepowiadanie do tematyki aktualnego roku duszpasterskiego, jaki jest wyznaczany w Kościele katolickim w Polsce.

Szczególną rolę jednak odgrywają rekolekcje Adwentowe i Wielkopostne, które gromadzą na naukach największą liczbę wiernych z poszczególnych parafii, jakie odwiedzamy. Zwłaszcza rolę ewangelizacyjną mają rekolekcje wielkopostne, gdyż wtedy nie tylko dociera się do dorosłych, ale przez rekolekcje szkolne, do dzieci i młodzieży, które często do kościoła zaglądają dość rzadko. Dlatego, jeśli jest taka możliwość, staramy się też zaangażować ludzi świeckich z odwiedzanych przez nas parafii, aby te rekolekcje współtworzyli.

W czasie rekolekcji, w zależności od specyfiki parafii, proponujemy także nauki stanowe dla małżonków i rodziców oraz dla wdów i wdowców, gdyż rzadziej już są organizowane dla kobiet i mężczyzn, a także spotkania dla młodzieży. Nigdy jednak na rekolekcjach nie brakuje dnia z Eucharystią z namaszczeniem chorych i błogosławieństwem lourdzkim oraz odwiedzinami chorych po domach. Czasem, w niektórych parafiach, zespoły Caritas przygotowują po Mszy świętej spotkanie dla chorych przy kawie i cieście.