Iławską wspólnotę oblacką obecnie stanowią:

o. Robert Wawrzeniecki OMI (od 2014) superior, misjonarz ludowy – rekolekcjonista, sekretarz wykonawczy KWPZM w Warszawie: + 48 605 924 679

Koordynacja posługi misjonarzy ludowych i rekolekcjonistów (misje, rekolekcje, kazania okolicznoścowe, zastępstwa, intencje mszalne odprawiane w klasztorze itp.) oraz umowy i rachunki wystawione na dom zakonny.

o. Tadeusz Rzekiecki OMI (od 2011) kapelan Zakładu Karnego w Iławie, I radny domu

Duszpasterstwo więzienne osadzonych w Zakładzie Karnym w Iławie i funkcjonariuszy SW.

o. Andrzej Albiniak OMI (od 2018) proboszcz, ekonom, II radny domu

Sprawy duszpasterstwa parafialnego (intencje mszalne w parafii, sprawowanie sakramentów itp.) oraz umowy i rachunki wystawione na parafię Przemienienia Pańskiego.

o. Krzysztof Trociński OMI (od 2018) pomoc duszpasterska w klasztorze i parafii

o. Andrzej Noga OMI (od 2017) misjonarz ludowy – rekolekcjonista, pomoc kapelańska w ZK

o. Karol Prandzioch OMI (od 2016) wikariusz, katecheta

o. Dominik Zwierzychowski OMI (od 2018) wikariusz, katecheta