„Będziemy wspierać ludzi świeckich w ich wysiłku rozeznawania i rozwijania swoich talentów i charyzmatów. Będziemy ich zachęcać do angażowania się w apostolstwo, podejmowania posług i przyjmowania w ten sposób właściwej im odpowiedzialności w chrześcijańskiej wspólnocie” (Reguła 7 f).

Wobec demoralizacji, jakie poczyniła Rewolucja Francuska w sercach ludzi, św. Eugeniusz od samego początku kład nacisk na to, aby doprowadzić spotykanych ludzi do wiary. Czynił to docierając do nich bezpośrednio z katechezą, podaną w przystępnym miejscowym języku prowansalskim, gdyż większość prostych ludzie nie rozumiała jeżyka francuskiego, jakim posługiwały się klasy wyższe. Z czasem takie działanie zaczęło przynosić owoce przemiany ludzkich serca oraz rodzić powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie do zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Zaangażowanie oblatów w prowadzenie katechezy w Iławie znane jest od samego początku ich działalności, najpierw przy „Białym Kościele”, a później przy „Czerwonym Kościele”. Do dziś można spotkać osoby świeckie, które identyfikują się z konkretnymi swoimi katechetami. Czasami nawet od kapłanów diecezjalnych można usłyszeć, że kiełkowanie ich powołania odbywało się pod czujnym okiem ich katechetów – Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy prowadzili katechezę w salkach parafialnych.

Gdy w 1990 roku zaistniała możliwość powrotu katechezy do szkół, wtedy aktualnie pracujący w Iławie oblaci zaangażowali się w jej organizację w Liceum Ogólnokształcącym (później została ona przekazania księżom diecezjalnym), Zespole Szkół im. Konstytucji 3. Maja oraz Szkole Podstawowej nr 3. Wszystkie te miejsca znajdowały się wtedy na terenie oblackiej parafii p.w. Przemienia Pańskiego i zostały objęte opieką katechetyczną, także z pomocą katechetów świeckich.

Dziś posługę katechetyczną w większości pełnią już w szkołach katecheci świeccy, ale również oblaci mają w tym dziele swój udział. Ojciec Piotr Osiński OMI katechizuje młodzież w Zespole Szkół im. Konstytucji 3. Maja, a dk Damian Majcherczak OMI katechizuje dzieci w Szkole Podstawowej nr 3.