Dzisiaj,  26 września po południu zakończyło się spotkanie grupy osób świeckich pragnących żyć charyzmatem świętego Ojca Eugeniusza de Mazenoda i Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Kilkanaście osób z parafii oblackich: Katowic, Poznania, Gorzowa Wlkp., Iławy i Siedlec, pragnących pogłębić życie i wieź z Oblatami przybyło w piątego 24 września do Parafii i wspólnoty oblackiej w Iławie na zaplanowane spotkanie, aby wymienić się swoimi doświadczeniami wiary, wspólnoty i Kościoła w kontekście oblackim, a po drugie przygotować się do II-go Kongresu Świeckich Stowarzyszonych z Oblatami, który odbędzie się w przyszłym roku w Oblackim Centrum Młodzieży w Kokotku k. Lublińcu.

Trzydniowe spotkanie animowane przez trzech oblatów: o. Bartosza Madejskiego z Poznania, o. Piotra Darasza z Siedlec i o. Andrzeja Albiniaka z Iławy rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym o godz.  18:00 z wiernymi, po której była wspólna kolacja z oblatami z klasztoru, po czym odbyło się spotkanie integracyjne z przypomnieniem treści z ostatniego spotkania w Siedlcach i udzieleniem ważnych informacji o II Kongresie dla świeckich. Dzień zakończyła wspólna modlitwa wieczorna w kaplicy klasztornej.

Drugi dzień do obiadu poświęcony był na konferencję i dzielenie się w grupach treściami na temat życia i charyzmatu Zgromadzenia; zaś po obiedzie odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium w Gietrzwałdzie, aby pokłonić się Matce Bożej w miejscu Jej objawień w 1877 roku.

Oprócz Mszy świętej i modlitw była też okazja, aby w grupie wymienić się przeżyciami i informacji oblackimi na temat: misyjności, maryjności i zaangażowaniu wśród młodzieży. Po powrocie do klasztoru i kolacji odbyło się spotkanie Świeckich z dwoma oblatami ze wspólnoty iławskiej: z o. Tadeuszem Rzekieckim, długoletnim kapelanem w Zakładach Karnych, który ciekawie opowiadał o swojej trudnej i ważnej posłudze wśród osadzonych i  jest jednym z priorytetów Zgromadzenia i pracy wśród ubogich.

Drugim oblatem był o. Krzysztof Trocinski, superior wspólnoty i 27-letni misjonarz w Kamerunie, który dzielił się nie tylko swoją pracą misjonarską, ale i doświadczeniami w posłudze wśród            „Associés aux Oblats de Marie Immaculée”, czyli Świeckich Stowarzyszonych z Oblatami w Kamerunie, którzy zostali oficjalnie założeni przez władze Prowincji Kameruńskiej po roku 2010 i działają wzorowo w wielu parafiach i wspólnotach oblackich tej prowincji. Zapewne mogą być pomocą i inspiracją dla naszego oblackiego podwórka w Prowincji Polskiej.

Spotkanie było bogate w pytania i refleksje naszych świeckich przyjaciół, które obejmowały dwa ważne priorytety naszej rodziny Oblackiej: ubogich i świeckich, co często powraca w spotkaniach i dokumentach Zgromadzenia.

Trzeci, ostatni dzień w godzinach porannych był poświęcony na indywidualne rozmowy, wymianę doświadczeń i przeżyć uczestników spotykania w słonecznej aurze nad brzegami pięknego jeziora iławskiego.  Po czym o godzinie 11:30 miała miejsce Msza św. w Parafii, której przewodniczył o. Proboszcz, a homilię wygłosił o. Bartosz nawiązując do czytań mszalnych, do 72 starszych, którzy otrzymują Ducha Pańskiego, aby stać się bliskimi współpracowników Mojżesza. Podobnie parafianie i świeccy stowarzyszeni z oblatami mają być współpracownikami, pomocą i wsparciem dla pasterzy w wspólnym budowaniu Królestwa Bożego, o czym przypomniał mówca homilii.

Program zakończył się wspólnym, braterskim obiadem z oblatami i podsumowaniem trzydniowego spotkania.

Zapewne był to kolejny krok w budowaniu rodzinnych więzi świeckich z oblatami, w poznawaniu konkretnego życia oblackiego i szukaniu dobrych rozwiązań w popularyzowaniu, rozszerzaniu i w konkretyzowaniu postulatów ostatnich Kapituł Generalnych na temat ważnej roli świeckich z Zgromadzeniu.

Niech św. Ojciec Eugeniusz, Założyciel i błogosławieni oblaci wspierają z nieba to dzieło i swoim wstawiennictwem przyczynią się  w przygotowaniach kolejnego Kongresu Świeckich naszego Zgromadzenia!

o. Krzysztof Trociński OMI