Nasz dom zakonny na stałe współpracuje z Mniszkami Bosymi Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Łasinie (diecezja toruńska), potocznie zwanymi Karmelitankami Klauzurowymi. Siostry modlą się w intencjach przez nas przedstawionych, a związanych z posługą misjonarki ludowej, duszpasterstwa więziennego i parafialnego.

Spotykamy się też co jakiś czas przez kratę, wstępując do klasztoru sióstr, kiedy wybieramy się w drogę a jeśli nie możemy się zatrzymać, to zawsze błogosławimy siostrom przejeżdżając obok klasztoru. Mamy także okazję uczestniczyć w życiu wspólnoty karmelitańskiej poprzez np. przeżycie wspólnego dnia skupienia i modlitwy przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP oraz włączając się w nocną adorację pokutno-wynagradzającą, która odbywa się w klasztorze sióstr raz na kwartał.

W czasie wspólnego spotkania z siostrami każdy z nas wylosował siostrę, która modli się za konkretnego oblata z naszej wspólnoty, a każdy z nas modli się za konkretną siostrę z Karmelu w Łasinie.

Przy okazji zapraszamy na strony internetowe klasztoru sióstr:

Łasin: karmellasin.pl