14 października bieżącego roku zakończyła się 37 Kapituła Generalna Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Owocem prac i modlitw tego ważnego spotkania była nowo wybrana Rada Generalna, na czele z o. Luis Ignacio Rois Alonso, Przełożonym Generalnym.  

Radnym Generalnym na Europę został ojciec Alberto Gnemmi, którego pierwszą misją w zgromadzeniu było przeprowadzenie konsultacji na nowego Prowincjała w Polskiej Prowincji. Konsultacje wraz z wizytą wspólnot oblackich rozpoczęły się na początku listopada, prowadzone przez 2 delegatów: ojca Wikariusza Generalnego oraz wspomnianego Radnego, dlatego też ojciec Alberto przyjechał do naszej wspólnoty w Iławie, wczoraj, to jest 26 listopada, przed południem, pociągiem z Gdańska. Na dworcu odebrał go o. Superior i o. Wojciech, przełożony z Warszawy, w funkcji tłumacza.

Po przyjeździe do klasztoru i zainstalowaniu się, rozpoczęliśmy wspólny program dnia, a więc o godzinie 12:15 modlitwa południowa i partykularz, po czym zasiedliśmy do wspólnego obiadu. Po posiłku, jak przystoi wg oblackiej tradycji, spotkaliśmy się w salonie przy kawie, aby wsłuchać się w przekaz Radnego Generalnego, które ogólnie mówiąc, skupiło się na przesłaniu o. Generała oraz dokumencie końcowym – choć jeszcze w wersji roboczej – ostatniej kapituły; ów dokument zostanie przekazany Zgromadzeniu w najbliższym czasie.

Ojciec Alberto dzielił się także swoimi doświadczeniami z przeżytej Kapituły stawiając akcent między innymi na: tożsamość oblacką, świeckich stowarzyszonych i główny temat: „Pielgrzymi nadziei w komunii”. Cała nasza sześcioosobowa wspólnota w skupieniu i zainteresowaniem wsłuchiwała się w jego słowa.

Po spotkaniu o. Radny, o. Wojciech i o. Superior wraz z o. Tadeuszem udali się do Zakładu Karnego w Iławie, aby móc poznać posługę kapelańską w tym trudnym i szczególnym środowisku, bliskim sercu naszego św. ojca Założyciela. Ojciec Tadeusz zorganizował spotkanie z małą grupą osadzonych, aby ubogacić się wzajemnymi doświadczeniami. Dwugodzinny pobyt minął bardzo szybko, po czym wróciliśmy do klasztoru na spotkania indywidualne według zapotrzebowania i chęci każdego oblata.

O godzinie 17:30 o. Superior odwiózł obydwóch gości na pociąg do Warszawy, aby mogli kontynuować wizytę i konsultacje w kolejnej wspólnocie oblackiej.

Na koniec o. Radny wyraził swoją wdzięczność i zadowolenie z dobrze przeżytej wizyty, dziękując za atmosferę braterstwa, prostoty i gościnności.

Nasza wspólnota podbudowana duchowo i oblacko, zapewniła o modlitwie w dalszych konsultacjach, wyborze i nominacji – według woli Bożej – na przyszłego ojca Prowincjała i jego Rady.