Po podpisaniu 1 kwietnia br. umowy między głównym wykonawcą i Domem Zakonnym OMI na realizację termomodernizacji zabytkowych budynków kościelnych w Iławie już w sierpniu zostały rozpoczęte pierwsze prace.

Pojawiła się więc pierwsza ekipa robocza, aby w kościele zająć się posadzką, która ma być wymieniona wraz z nowoczesnym ogrzewaniem; ponadto prace zewnętrznych elewacji murów świątyni, które są oczyszczane i zabezpieczane przed wilgocią.

Ponadto prace przy „Starej Plebani”, dotyczące odnowienia dachu, wzmocnienia i ocieplenia ścian, aby mogła powstać jedna duża, wielofunkcyjna sala na potrzeby duszpasterskie, klasztorne i nie tyko…

A co do budynku klasztornego można już zauważyć prace przygotowawcze na poddaszu, które pozwolą na wymianę dachówki i te związane z odkryciem fundamentów, mające na celu ich osuszenie oraz izolację.

Są to początki, ale jesteśmy już zadowoleni, widząc na naszym terenie koparki, ciężarówki, rożnego rodzaju sprzęt i pracowników. Wszystko jest koordynowane przez radę, czyli zespół kompetentnych osób oraz regularne spotkania, aby projekt był realizowany wg norm i procedur NFOŚ, który w znaczącym stopniu finansuje to przedsięwzięcie; nad pracami w terenie oraz stroną administracyjno-biurokratyczną czuwa nasz o. Ekonom.

I choć czas realizacji projektu dla wspólnoty nie będzie łatwy, to cieszymy się, że Opatrzność pozwoliła nam na odnowienie tych już tak bardzo wysłużonych budynków, a przede wszystkim na ich ocieplenie z wielką korzyścią dla parafii i naszej wspólnoty oblackiej na przyszłe pokolenia.

Bogu i ludziom niech będą dzięki!