Dzisiaj, 21 maja 2023 roku, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i święto świętego ojca Eugeniusza de Mazenoda oblacka i parafialna wspólnota iławska przeżyły szczególny dzień łaski, wpisując się w słowa Chrystusa wstępującego do nieba, który mówi do apostołów: „Będziecie moimi świadkami…”, a także w słowa testamentu ojca Założyciela, który umierając, prosił swoich duchowych synów o wzajemną miłość oraz o gorliwość w zbawianiu dusz ludzkich.

Dzisiaj, mieliśmy piękną okazję, aby dawać świadectwo głoszenia Dobrej Nowiny wzywając wstawiennictwa św. o. Eugeniusza w konkretnych posługach, jak na przykład: o. Tadeusz w Zakładzie Karnym wśród osadzonych czy o. Proboszcz i diakon Damian prowadząc dzieci do Pierwszej Komunii, świadcząc o Chrystusie, który jest Dobrym Pasterzem i „Chlebem” dającym życie wieczne.

Innym świadectwem głoszenia Dobrej Nowiny w dzisiejsze święto było spotkanie naszej wspólnoty oblackiej, świeckich stowarzyszonych z oblatami, zaproszonych parafian, przyjaciół, rodziców i krewnych współbraci oblatów, które odbyło się już w odnowionej i z termo modernizowanej „Starej Plebani”, aby móc pogłębić znajomość życia i dzieła świętego o. Założyciela.

Wsłuchując się w prelekcję, a następnie modląc się i śpiewając pieśni oblackie i maryjny, spożywając wspólny posiłek, przygotowany przez świeckich stowarzyszonych, mieliśmy wspaniałą okazję przeżyć braterstwo, miłość i jedność, czego pragnął dla swoich synów i ich współpracowników ojciec Założyciel.

Ostatnim akcentem święta św. Eugeniusza była wieczorna, wspólnotowa Eucharystia w kościele pod przewodnictwem ojca superiora, gdzie kazanie o ojcu Założycielu wygłosił o. Jarosław. Na koniec w nabożeństwie przed Najświętszym Sakramentem powierzyliśmy Panu Bogu za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej, świętego Eugeniusza, błogosławionych oblatów obecnego ojca Superiora Generalnego i całe Zgromadzenie, modląc się również o powołania oblackie.

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem miało miejsce ucałowanie relikwii, po czym rozesłanie, aby w duchu dzisiejszego święta, iść i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu i niebie…

Święty ojcze Eugeniuszu, módl się za nami, abyśmy wiernie wypełniali słowa naszego Zbawiciela i Twój święty testament…