Wczoraj, 16 marca 2022 r. w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o godzinie 13:00 miało miejsce podpisanie umowy na projekt: „Termomodernizacja zabytkowych budynków: kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, Starej plebanii i klasztoru w Iławie” w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo energooszczędne, część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”; umowy między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Domem Zakonnym w Iławie, Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN.
Umowę przedsięwzięcia podpisali: Pan Wiceprezes Zarządu i Przełożony Domu Zakonnego OMI w Iławie. Odbyło się to w obecności Pani Dyrektor Departamentu Budownictwa i Pana Daniela, opiekuna projekty, a ze strony Polskiej Prowincji OMI w obecności o. Ekonoma Prowincjalnego oraz o. Proboszcza Parafii „Przemienienia Pańskiego” w Iławie.
Ojciec superior złożył także pisemne podziękowanie, w którym wyraził zdanie, że owe przedsięwzięcie wpisuje się w porozumienie o współpracy między Państwem a Kościołem, które wyraża się także w wsparciu materialnym i finansowym w celach konserwacji i remontu zabytkowych obiektów sakralnych w naszym kraju. W naszym przypadku chodzi bowiem o skuteczniejsze ocieplenie i izolację zabytkowych budynków, co tym samym polepszy ich stan i zmniejszy degradację z powodu warunków atmosferycznych, szczególnie wilgoci. A jest ona bardzo dotkliwa zwłaszcza w kościele pw. „Przemienia Pańskiego” z 1325 roku. Tym samym przedsięwzięcie umożliwi zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków kościoła, klasztoru oraz starej plebani i dzięki temu zmniejszy emisję CO2.
Należy także podkreślić wielkie zalety względem zabytkowych budynków i pomieszczeń, szczególnie gdy chodzi o ich trwałość, co ma duże znaczenie dla wspólnoty oblackiej, parafialnej, a także dla miasta Iława i całego regionu; odwiedzanych chętnie przez turystów, którzy bardzo często zwiedzają najstarszy zabytek Iławy, należący do dziedzictwa kultury naszego kraju.
Spotkanie odbyło się w dobrej i konstruktywnej atmosferze, co z pewnością przyczyni się do obopólnego dobra.
Na koniec, przełożony Domu Zakonnego wyraził wielkie podziękowanie za życzliwą współpracę i zaufanie w podpisaniu umowy oraz w dalszej realizacji projektu, który będzie realizowany dla wspólnego dobra.