„WSZYSTKO, CO UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH BRACI MOICH NAJMNIEJSZYCH, MNIE UCZYNILIŚCIE”, Mt 25,40

Już 15-sty dzień trwa straszna wojna na Ukrainie. Naród Polski w duchu przyjaźni i wielkiej sympatii przyjmuje ukraińskich uchodźców, szczególnie osoby starsze, kobiety i dzieci pod „swój dach” oraz wysyła na tereny wojenne i na granicę tony potrzebnych rzeczy, aby wspomóc w tych tragicznych dniach wojny. Nasza oblacka parafia i klasztor od wielu dni są zaangażowane w ten ogólnopolski zryw serca, organizując pomoc duchową, moralną, materialną i finansową współpracując z Parafialnym Punktem Caritas, Prokurą Misyjną w Poznaniu (Bank Informacji dla Ukrainy), czy Diecezjalnym Oddziałem Caritas w Elblągu. Należy podkreślić wielkie zaangażowanie wielu parafian i ludzi dobrej woli w organizowaniu zbiórki potrzebnych artykułów dla ofiar wojny.

Dzięki temu, dzisiaj rano, tzn. 10 marca dwa, duże, dostawcze „Mercedesy”, prowadzone przez o. Proboszcza i jednego wolontariusza z parafii, mogły wyruszyć w drogę do Zahutynia, naszej oblackiej parafii, na Wschodnią granicę z Ukrainą, aby tam przekazać dary, zebrane z trzech Parafii oblackich: Łeby, Laskowic i Iławy, które następnie zostaną odebrane przez współbraci oblatów z Ukrainy, aby przekazać je dla cierpiących ofiar wojny.

Prawdopodobnie przybyli oblaci przywiozą z sobą,  z ich parafii kilka osób; mają to być matki z dziećmi, uciekające przed wojną, aby mogły być od razu zabrane do Iławy, gdzie znajdą zakwaterowanie i  nocleg w  klasztorze, na co jesteśmy już przygotowani, jako wspólnota parafialna i oblacka. Będzie to piękna okazja do wypełnienia Chrystusowego przykazania miłości swoich przyjaciół, której domaga się od nas Zbawiciel, szczególnie teraz w okresie Wielkiego Postu: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”, J 15,13

 „