Już w czwartek 10/02/22 zaczęli przyjeżdżać do klasztoru oblackiego w Iławie pierwsi oblaci, aby uczestniczyć w ceremoniach pogrzebowych śp. Wandy Ewertowskiej, matki o. Tomasza Ewertowskiego, oblata Maryi Niepokalanej, zmarłej 4 lutego. Owe ceremonie zostały przewidziane na sobotę 12 lutego w Parafii Przemienienia Pańskiego.  Tego dnia rano zaczęli przyjeżdżać współbracia z wielu wspólnot Polskiej Prowincji: Gdańska, Grotnik, Katowic, Siedlec, Warszawy, Laskowic, Lublińca, Świętego Krzyża i Poznania, aby uczestniczyć we Mszy świętej pogrzebowej o godz. 12:00. Była ona poprzedzona modlitwą różańcową w kościele przy trumnie zmarłej Wandy, w której uczestniczyli: rodzina, przyjaciele, znajomi, parafianie i oblaci. Mszy św. przewodniczył ks. Rektor, Stefan Ewertowski w asyście o. Prowincjała, o. Wikariusza Prowincjalnego, o. Proboszcza, o. Tomasza Ewertowskiego, kilku księży diecezjalnych i około 30-stu oblatów. Kazanie okolicznościowe wygłosił syn zmarłej o. Tomasz, ukazując postać, życie i wiarę swej matki. Ostatnie pożegnanie w kościele poprowadził także on, wsparty modlitwą i obecnością kapłanów, rodziny i całego zgromadzenia liturgicznego. Po wyprowadzeniu trumny wszyscy uczestnicy udali się na cmentarz na ulicę Ostródzką, aby uczestniczyć w ceremoniach pochówku. Katolickie ceremonie pogrzebowe przy grobie, na którym spoczęło wiele wieńców i wiązanek kwiatów zakończyły słowa wdzięczności i podziękowania rodziny zmarłej skierowane do wszystkich uczestników oraz gorące zaproszenie na obiad, co byłoby wielkim pragnieniem śp. Wandy, która zawsze była gościna i troskliwa o innych, a zwłaszcza o  dzieci, o czym przypominał jej syn.

Dobrze, że wielu oblatów Polskiej Prowincji przybyło na pogrzeb zmarłego rodzica współbrata, co jest naszą oblacką tradycją; świadectwem braterstwa i solidarności oraz miłości do tych, którzy dali nam życie.

„Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…”