Wczoraj, tj. 11 grudnia w ostatni dzień peregrynacji obrazu M.B. Kodeńskiej w parafii, na Apelu Jasnogórskim o.Proboszcz odmówił przed ikoną kodeńską uroczysty akt zawierzenia wspólnoty parafialnej Królowej Podlasia, po czym obraz w uroczystej procesji służby liturgicznej i parafian został przeniesiony przez oblatów, przy śpiewie maryjnym oraz palących sie lampkach i świecach, z kościoła do klasztoru.

Został zainstalowany w kaplicy wspólnoty zakonno-oblackiej, gdzie odbyły się wspólne moditwy i osobiste czuwanie. Na wstępie moditw o. Włodzimierz, kustosz z Sanktuarium Kodeńskiego opierając sie na Konstytucjach i Regułach naszego Zgromadzenia przypomiał wspólnocie ważność oblackiego powołania, aby na wzór Maryi oblaci “odtwarzali w swoim życiu Chrystusa”. Następnie o.superior powierzając wspólnotę Matce Miłosierdzia odmówił Litanię do Matki Bożej Kodeńskiej, a następnie rozpoczął kompletę, modlitwę brewiarzową na zakonczenia dnia. Spotkanie z Niepokalaną Patronką Zgromadzenia zakończyliśmy odśpiewaniem pieśni maryjnej “Maria” w języku łacińskim, łącząc sie z wszystkimi oblatami. Natępnie rozpoczeło się osobiste trwanie przed obrazem Matki Jedności. Po przebytej nocy, rano rozpoczęliśmy jutrznię i modlitwy oblackie żegnając się z Królową Podlasia, powierzając siebie i wspólnotę matczynnej opiece. Po czym obraz został przeniesiony do samochodu-kaplicy, gdzie został złożony i zabezpieczony do drogi powrotnej do Kodnia. Następnie po braterskim pożegnaniu sie ze wspólbracmi samochód wyruszył w drogę.

Piękne przeżycie duchowe zapewne odbije się echem w życiu parafian oraz oblatów, aby móc owocnie przeżyć rok jubileuszowy stulecia Polskiej Prowincji.