Wczoraj, tj. 9 grudnia 2019 r. w trzeci dzień peregrynacji Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej w Parafii Przemienienia Pańskiego w Iławie, Królowa Podlasia nawiedziła Zakład Karny w tymże mieście. Samochód-kaplica przyjechał do więzienia około godziny 15:30 w towarzystwie ojców oblatów: o. Prowincjała OMI, o. Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej oraz o. Superiora lokalnej wspólnoty oblackiej. Przyjęcie obrazu odbyło się na placu więziennym w obecności oblatów: o. Kapelana, o. Proboszcza Parafii i o. Andrzeja Nogi, dyrekcję i służbę więzienną, grupę „Alfa”, scholę parafialną i oczywiście dużą grupę osadzonych, którzy na przywitanie złożyli u stóp Matki Jedności i Pokoju, wiązankę kwiatów jako wyraz szacunku i miłości. Na początku celebracji o. Tadeusz Rzekiecki, kapelan Zakładu Karnego wypowiedział wzruszające słowo do Maryi, „Matki Osadzonych”, która nawiedza swoje pogubione dzieci, jak rodzona Matka, która przychodzi na wizytę pocieszyć swego kochanego syna. Następnie głos zabrał o. Włodzimierz Jamrocha, który przedstawił krótką historię cudownego obrazu kodeńskiego, po czym odbyła się modlitwa wiernych przeprowadzona przez osadzonych, wyjaśnienie znaczenia „Białego Szkaplerza” Matki Bożej Kodeńskiej oraz wręczenie medalików i modlitw osadzonym i służbie więziennej. Następnie o. Prowincjał pobłogosławił szkaplerze, a o. Kustosz specjalną modlitwą nadał „szatę” Maryi wszystkim o to proszącym, co wyraziło się symbolicznym gestem nakładania szkaplerza z wizerunkiem Królowej Podlasia i Serca Pana Jezusa na ramię każdego przyjmującego. Na koniec ceremonii zabrał słowo o. Prowincjał, który podziękował wszystkim zebranym, a szczególnie: Dyrekcji Zakładu za otwartość i owocną współpracę oraz o. Kapelanowi i jego współpracownikom za przygotowanie uroczystości, co potwierdził udzielając błogosławieństwa Bożego krzyżem oblackim wszystkim obecnym. Następnie przy śpiewie maryjnym obraz został złożony w samochodzie-kaplicy i opuścił Zakład, aby udać się do Parafii oblackiej na dalsze dni peregrynacji i rekolekcji.

Było to piękne i proste spotkanie Maryi ze swoimi dzieci w tym trudnym miejscu, aby dodać dzień otuchy, nadziei i siły wszystkim tam przebywającym i pracującym.