Superior uczestniczył 4. października, w spotkaniu redakcyjnym publikacji upamiętniającej 100 lat Polskiej Prowincji. Zebrani na spotkaniu przedyskutowali rzetelnie koncepcję książki oraz podstawowe zasady redakcji poszczególnych części tekstu. Spotkanie wyznaczyło początek faktycznej pracy nad książką.

Przełożony domu w Iławie ma za zadanie opisanie elementów pracy duszpasterskiej oblatów polskiej prowincji w czasie tych 100. lat w parafiach, rektoratach i sanktuariach. Rodzą się już pierwsze propozycje, ale niech reszta pozostanie słodką tajemnicą do momentu wydania książki w 2020 roku.