O. Superior w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, 14. września, wziął udział w celebracji, która rozpoczyna Rok Świętego Krzyża jako przygotowanie do obchodów 100-lecia przybycia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej do Polski. Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił o. bp Radosław Zmitrowicz OMI, biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie.

Uroczystość zgromadziła wieli oblatów z Polski i poza Jej granic, a niektórych nawet z grupami parafian czy oblackich sympatyków. Przybyli też księża diecezjalni oraz indywidualni pielgrzymi, gdy wszystko odbywało się w ramach tygodniowego odpustu. W sumie koncelebrowało 70. kapłanów diecezjalnych i zakonnych.

Kapłani zakonni i diecezjalni oraz licznie zgromadzeni wierni, przed Eucharystią wysłuchali w bazylice mniejszej konferencji, którą wygłosił o. Paweł Zając OMI,  Prowincjał Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W swoim wystąpieniu ojciec Prowincjał mówił o historii przybycia Oblatów na Święty Krzyż, o początkach ich posługi w sanktuarium oraz o misterium Krzyża w życiu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Po Eucharystii wszyscy zostali zaproszeni na skromny posiłek, a następnie na koncert zespołu kleryckiego “Gitary Niepokalanej”.

W ten sposób rozpoczęła się, zgodą ordynariusza diecezji sandomierskiej biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, peregrynacja relikwii Drzewa Krzyża Świętego po wspólnotach i parafiach oblackich w Polsce. Na tę okazję utworzony został nowy relikwiarz peregrynacyjny, który jest wierną kopią używanego w sanktuarium.

Relikwie będą peregrynować w nowo utworzonym relikwiarzu, autorstwa Tadeusz Galanta z Krakowa. Jet ten relikwiarz wierną kopią relikwiarza codziennej adoracji, podawanego wiernym do czci i ucałowania w sanktuarium na Świętym Krzyżu. Podziału relikwii dokonano 10. września, opatrując odpowiednimi pieczęciami biskupimi i zgodnie przewidzianymi procedurami, a podziału drzewa podjął się konserwator Marcin Chmielewski z Krakowa.

Foto: www.swietykrzyz.pl