Schemat spotkań misyjnych – Schemat spotkań misyjnych jest często modyfikowany do specyfiki parafii, w czasie misji nie ma zasadniczo nauk stanowych m.in. dla małżonków i rodziców oraz wdów i wdowców, gdyż bardziej one charakteryzują rekolekcje (na misjach są specjalne spotkania, z których każdy może skorzystać).

Sobota

– wieczorem – Uroczystość Rozpoczęcia Misji Świętej

Niedziela

Wstępne nauki misyjne

– po południu lub wieczorem: Nauka stanowa dla młodzieży (jedyna w czasie misji)

– wieczorem: Apel ze świecami z nabożeństwem pojednania parafii

Poniedziałek

– rano: Ceremonia Ogłoszenia Prawa Synaju

– wieczorem: Apel ze świecami z nabożeństwem zaślubin ze Słowem Bożym

Wtorek

– rano: Uroczystość chorych w kościele i odwiedziny chorych w domach

(aktualnie częściej przenosi się ją na sobotę, aby osoby pracujące mogły przywieźć chorych do kościoła)

– wieczorem: Procesja żałobna na cmentarz lub nabożeństwo w kościele (jeśli nie ma cmentarza blisko)

Środa

Spowiedź dzieci

– wieczorem: Apel ze świecami z nabożeństwem otwarcia Arki Przymierza i ogłoszeniem Praw Synaju

Czwartek

– rano: Nabożeństwo wdzięczności za kapłaństwo i życie zakonne

Spowiedź dorosłych

– wieczorem: Apel ze świecami z nabożeństwem adoracji Eucharystii

Piątek

Dzień ekspiacji – Nabożeństwo ekspiacyjne

– wieczorem: Droga Krzyżowa lub Apel ze świecami z nabożeństwem adoracji krzyża

Sobota

– rano: Błogosławieństwo dzieci oraz chorzy

– wieczorem: Uroczystości ku czci Matki Bożej – Misyjna Procesja Różańcowa lub Apel ze świecami z nabożeństwem ofiarowania Parafii Matce Bożej Niepokalanie Poczętej

Niedziela

Zakończenie misji i poświęcenie Krzyża misyjnego.

 

Schemat tematów misyjnych – schemat tematów misyjnych do wyboru na poszczególne dni ( zwykle modyfikowany w zależności o specyfiki parafii, wydarzeń w życiu Kościoła powszechnego i diecezjalnego)

Sobota

– Przybliżyło się do was Królestwo Boże

Niedziela

– Bóg zbawia nas w Chrystusie

– Bóg przemawia do nas przez Chrystusa

– Przybliżyło się do was Królestwo Boże

Poniedziałek

rano:

– Prawo Pańskie jest doskonałe

– Naucz mnie Panie, chodzić Twoimi ścieżkami (Przykazania Boże w ogólności)

wieczorem:

– Wezwanie Boga i odpowiedź człowieka

– Jezus wyzwala nas z grzechu i tajemnicy nieprawości

– Człowiek może stracić zbawienie (problem grzechu)

Wtorek

rano:

– Wymagania Boga względem człowieka ( I, II, III Przykazanie Dekalogu)

wieczorem:

– Pojednanie z Bogiem i ludźmi

– Chrystus odpuszcza nam grzechy

– Spowiadam się Bogu… (problem spowiedzi)

Środa

rano:

– Przykazania IV-X określają relacje między ludźmi (ogólnie o przykazaniach IV-X lub o wybranym przykazaniu)

wieczorem:

– Chrześcijańska nadzieja

– Słuszną i zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych (O tajemnicy czyśćca)

– Eschatologiczny wymiar życia- Człowiek wobec eschatologii

– Postanowione człowiekowi raz umrzeć (Kazanie o śmierci, o umieraniu)

Czwartek

rano:

– Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa (Modlitwa o powołania duchowne w Kościele)

wieczorem:

– Eucharystia: Wspólnota z Bogiem i ludźmi

– Eucharystia: Uczta

– Ofiara – Wspólnota (Kazanie o Eucharystii)

Piątek

rano:

– Po tym poznają żeście uczniami moimi jeśli wzajemnie miłować się będziecie

– Miłość: Przykazanie Pana (Kazanie o miłości – Największe Przykazanie)

wieczorem:

– Modlitwa: Módlmy się w imię Chrystusa (Kazanie o modlitwie chrześcijańskiej)

– Zaproszeni do życia w wolności dzieci Bożych (Kazanie o wyzwoleniu z nałogów)

Sobota

– Maryja: Ikona Boga (Kazania maryjne w jakimś aspekcie – uszczegółowić)

Niedziela

– Chrześcijańskie świadectwo

– Bądźmy świadkami Chrystusa.Trwajcie mocni w wierze, nadziei i miłości

(Kazanie o chrześcijańskiej odpowiedzialność za przyszłość świata)

– Idę przygotować wam miejsce (Kazanie o niebie)

– Ja jestem Drogą – Prawdą – Życiem (Kazanie o powołaniu człowieka – świętości)