Ankieta przedmisyjna:

Uprzejmie Proszę Wielebnego Księdza Proboszcza o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres ojca misjonarza.

  1. Duszpasterze:

– imię i nazwisko Księdza Proboszcza:

– w tej parafii jestem proboszczem od:

– wraz ze mną pracują tu kapłani:

  2.  Kościół parafialny pod wezwaniem: 

  3.  Kościoły lub kaplice filialne: 

  4.  W parafii praktykujemy nabożeństwo do: 

  5.  Ważniejsze postacie (święci, osoby publiczne) wywodzące się z parafii: 

  6.  Grupy duszpasterskie działające na terenie parafii:

  7.  Szkoły na terenie parafii: 

  8. Kiedy odbyła się ostatnia Misja święta: 

  9. Kto ją przeprowadził:

10.  Czy będzie stawiany nowy krzyż misyjny:

11.  Czy w czasie Misji mogą zaangażować się np. zespół muzyczny, chór lub inne organizacje parafialne:

12.  Czy w kościele jest ekran do wyświetlania przeźroczy:

Inne uwagi: (dotyczące parafii lub Misji)

Adres misjonarza:

 

Modlitwa o łaski misyjne:

(przeznaczona do codziennego odmawiania na zakończenie liturgii Mszy świętych)

Dobry i Miłosierny Boże!

Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji, która ma być czasem przemiany naszej Wspólnoty Parafialnej. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców Parafii.

Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy: Przyjdź Królestwo Twoje.

Dobry i Miłosierny Boże!

Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji Świętej, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich ludzi na ziemi.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nam przypomnieli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Amen.

 

Modlitwa w intencji misji:

(przeznaczona do codziennego odmawiania na zakończenie liturgii Mszy świętych)

Boże, nasz Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że zesłałeś mu swego Syna, by odnowił zerwaną przez grzech łączność ludzi z Tobą, dziś tą samą miłością powodowany, pragniesz Go nam w szczególny sposób posłać w słowie misjonarzy.

Spraw łaskawie, aby nasz umysł uznał w Nim najwyższą prawdę, wolę, jedyną drogę, a serce najgłębszy sens i najtrwalszą radość życia. Spraw więc, byśmy przyjęli całą Jego Osobę całym swoim jestestwem. Wszak nazwał się nie tylko Prawdą, ale Drogą i Życiem, i przyszedł wypełnić nie tylko nasz umysł, wolę i serce, ale całe nasze życie i wieczność.

Aby w naszej parafii nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Jego Słowo i oporny na działanie Jego miłości i łaski.

Aby Misja św. przyniosła każdemu z nas największy skarb, którego świat dać nie może: pokój sumienia, rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność i przedsmak Twojego Królestwa, Kościołowi nowe błogosławieństwa.

Duchu Święty przez którego działa Ojciec i w którym spotyka się z nami Syn, odnów nas i oblicze naszej parafii na pokrzepienie serc i większą chwałę Trójcy Przenajświętszej. Amen.

 

Zaproszenie na misje:

(List ten może być rozdany wiernym przy okazji Świąt Wielkanocnych np. w czasie poświęcenia pokarmów).

Oto Święto Paschy, Święto Zmartwychwstania Pana, Święto zbawienia! Obchodzimy je znowu z radością i nadzieją. Pan prawdziwie zmartwychwstał i nam udręczonym przez grzechy na nowo obwieszcza przebaczenie. A tego przebaczenia i miłosierdzia wszyscy potrzebujemy, bo jesteśmy grzeszni, słabi i często wątpimy w objawioną miłość Boga.

Wiele osób w tej Parafii wzgardziło Panem przez obojętność religijną, grzechy i niewiarę. Może wśród nich jesteś i Ty. Jednak Bóg kocha każdego człowieka. Kocha także Ciebie, dlatego te słowa są Jego wezwaniem. Jest to wezwanie do nawrócenia, do wiary, do radości. Tylko wiara daje sens życiu, daje nadzieję, której tak bardzo potrzebujemy dzisiaj, gdy jesteśmy umęczeni przez różne doświadczenia, grzechy i niedostatek.

Przyjmijcie nasze życzenia, by te święta i ten rok były dla nas wszystkich czasem powrotu do Boga, czasem zbawienia i łaski.

Bóg w tym czasie daje nam szansę pojednania i odnowy przez Misje Świętą, która będzie głoszona w waszej Parafii, aby przybliżyć nam wszystkim Dobrą Nowinę o zbawieniu. Wzywamy więc Ciebie w imię Chrystusa, który pokonał śmierć, abyś przyszedł do Niego, który prowadzi ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z grzechu do zbawienia.

Słowa naszego posłania kierujemy do wszystkich!

Tych, którzy wierzą wzywamy do modlitwy i ofiary, a także apostolskiego działania w domach, wśród sąsiadów i znajomych. Mówcie o Chrystusie! Nie bójcie się głosić Tego, w którym jest nasze życie!

Wzywamy chorych i cierpiących! Otoczcie modlitwą naszą Parafię, bo nasza modlitwa potrzebna jest nam, Waszym duszpasterzom i wszystkim, którzy w tej parafii oczekują przebaczenia.

Wzywamy rodziców! Postawcie Chrystusa na pierwszym miejscu w swoich rodzinach, bo „cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat zyskał”, a utracił wiarę – przypomina Chrystus!

Wzywamy dzieci i młodzież! Niech w waszych sercach nie zgaśnie wiara, ale swym rodzicom i kolegom przypominajcie o Chrystusie, bo na Nim jak na mocnym fundamencie możecie zbudować prawdziwe szczęście i na Nim możecie oprzeć całe swe życie.

Niech więc tę Wielką Noc rozjaśni światło Pana, niech zajaśnieje nadzieją, rozpali płomień wiary i miłość roznieci w sercach!

Niech zmartwychwstały Pan oświeci tę Parafię, Twoją rodzinę i Twoje serce, bo Jego światło nigdy nie zgasło i przez tyle wieków rozjaśnia ciemności zła, niewiary i błędu!

Polecamy Was wszystkich Matce Chrystusa. Ona uwierzyła słowu Boga i modli się dzisiaj za nami grzesznymi, abyśmy nigdy nie wzgardzili tą miłością, która objawiła się na krzyżu i w zmartwychwstaniu, a bez której życie ludzkie nie ma ani fundamentu, ani sensu. W Jej matczyne ręce polecamy naszą Misję Parafialną, polecamy tę parafię i Twoje serce.

Na Święto Paschy i Misję Parafialną łączymy się z Wami w modlitwie i nadziei –

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, Ksiądz Proboszcz i Jego Współpracownicy.

Wielkanoc, Rok Pański …

 

Przykładowy plan misji (może on ulegać modyfikacji)

(może być rozdawany w czasie wizyty kolędowej jako specjalny folder)

Sobota

Rozpoczęcie Misji Parafialnej

– Msze św. z nauką ogólną i obrzędami rozpoczęcia misji.

Niedziela

Oto teraz czas zbawienia

– Msze św. z nauką ogólną (jeśli jest możliwość, to od poniedziałku do środy można przeprowadzić tzw. misyjkę dla dzieci od poniedziałku do środy)

Od niedzieli do środy włącznie nie będzie spowiedzi misyjnej. Rozpocznie się ona dopiero w czwartek.

Poniedziałek

Gdy człowiek odwróci się od Boga

– Spotkanie misyjne dla dzieci

– Różaniec przed Mszami św.

– Msze św. z nauką ogólną

– Apel Misyjny ze świecami

Wtorek

Odnowienie Praw Synaju

– Spotkanie misyjne dla dzieci

– Różaniec przed Mszami św.

– Msze św. z nauką ogólną

– Apel Misyjny ze świecami

Środa

Dzień Modlitw za Zmarłych

– Spotkanie misyjne dla dzieci

– Różaniec przed Mszami św.

– Msza św. z nauką ogólną (poranna)– Msza św. z nauką ogólną, a po niej procesja na cmentarz lub nabożeństwo jeśli nie ma cmentarza grzebalnego

(Na nabożeństwo przynosimy kwiaty i znicze, które zostaną poświęcone).

Czwartek – sobota (okazja do spowiedzi wg godzin odpowiednich w parafii)

Czwartek

Dzień pokuty i uwielbienia Jezusa Chrystusa w Eucharystii

– Różaniec przed Mszami św.– Msze św. z nauką ogólną

– Apel Misyjny ze świecami i adoracją Jezusa Chrystusa w Eucharystii

Piątek

Dzień pojednania i uwielbienia Jezusa Ukrzyżowanego

– Różaniec przed Mszami św.

– Msze św. z nauką ogólną

– Apel Misyjny ze świecami z adoracją Krzyża

Sobota

Dzień Chorych, modlitwy za dzieci i Uwielbienia NMP Matki Bożej

– Różaniec przed Mszami św.

– Msza święta z nauką ogólną i sakramentem namaszczenia chorych (rano)

– Msza święta z nauką ogólną i błogosławieństwem dzieci (przed południem)

– Obchód chorych po domach ze spowiedzią i namaszczeniem chorych (popołudniu)

– Msze św. z nauką ogólną (wieczór)

– Apel Misyjny ze świecami

Niedziela

Zakończenie Misji Parafialnej

– Msze św. z nauką ogólną

– Nabożeństwo poświęcenia Krzyża Misyjnego i krzyży domowych

(Na nabożeństwo przynosimy Krzyże, które na pamiątkę misji zawisną na ścianach naszych domów).