Jubileusz 25. lecia kapłaństwa o. Andrzeja Nogi w Obrze

W Wyższym Misyjnym Seminarium Duchownym w Obrze srebrny jubileusz, przesunięty ze względu na ojców pracujących poza Polską, obchodził o. Andrzej Noga OMI. Wraz z nim swoje 25 lat kapłaństwa…


Ojciec Proboszcz i ekonom na spotkaniu Kokotku

O. Andrzej Albiniak OMI, proboszcz a za zarazem ekonom, wyjechał do Kokotka, by od 19-20 września uczestniczyć w spotkaniu proboszczów i ekonomów z oblackich placówek w Polsce, zorganizowanego przez…


Ojcowie Karol i Dominik w Kokotku

Nasi wikariusze parafialni, o. Karol Prandzioch OMI i o. Dominik Zwierzychowski OMI, wyjechali do Kokotka, by 18 i 19 września uczestniczyć w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w spotkaniu oblackich…


O. Superior na oblackich rekolekcjach w Bodzanowie

O. Superior Robert Wawrzeniecki OMI w dniach od 17. do 22. września uczestniczył w rocznych rekolekcjach w naszym domu zakonnym w Bodzanowie koło Głuchołaz. Wraz z pozostałymi współbraćmi, przybyłymi…


Domownicy na sesji formacyjnej o RODO w Obrze

Przedstawiciele naszej wspólnoty uczestniczyli w sesji formacji ustawicznej dla przełożonych i odpowiedzialnych za poszczególne dzieła prowincji, które obyło się 9. września. O. superior Robert…


Odpust Przemienienia Pańskiego w parafii

Tradycyjnie, 6. sierpnia, miał miejsce w kościele parafialnym odpust ku czci Przemieniania Pańskiego. Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił o. Łukasz Krauze OMI, homileta z…


Ojciec Karol z młodzieżą w Kokotku na Festiwalu Życia

O. Karol Prandzioch OMI uczestniczył w dniach od 2 do 7. lipca, wraz z grupą młodzieży w Festiwalu Życia w Kokotku. Oczywiście mieli okazję skorzystać z wszystkich punktów programu tego wydarzenia,…


Lipcowe zmiany w naszym klasztorze

Także i w tym roku, decyzją o. prowincjała Pawła Zająca OMI, nastąpiły zmiany w naszym klasztorze. Ze wspólnotą w tym roku żegnają się o. Jacek Leśniarek OMI, proboszcz, który od lipca będzie…


Tradycyjna pielgrzymka do Lip

W poranek 01.07.2018 roku o. Robert Wawrzeniecki OMI, wraz z grupą 4. więźniów z ZK w Iławie, pielgrzymował do sanktuarium maryjnego w Lipach koło Lubawy. Dla nich ta droga zaczęła się jednak nieco…


Parking rowerowy między klasztorem a kościołem

W sobotę 30.06.2018 roku koło naszego domu, przy kościele, pojawiły się stojaki na 16. rowerów. Ich zamontowanie było podyktowane koniecznością ochrony zabytkowych murów kościoła i klasztoru, a także…