Następne dni Oktawy Wielkanocy będą obfitowały w naszej wspólnocie zakonnej w rozmaite wyjazdy, jedne krótsze, a inne dłuższe związane z różnymi okazjami albo zobowiązaniami na forum prowincji, zgromadzenia czy męskich wspólnot zakonnych w Polsce.

Wyjazdy te rozpoczęli Superior i o. Tadeusz Rzekiecki OMI, jadąc w poniedziałek wielkanocny do Warszawy, można by rzec na przysłowiowy “Emaus”. Superior bowiem do 20.06.2019 roku będzie zasadniczo na dyżurze w Warszawie i wyjazdach związanych z posługą sekretarza wykonawczego w Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich (m.in. Targi Sacroexpo w Kielcach, Święcenia w Obrze i pielgrzymki ministrantów na  Święty Krzyż i Mężczyzn do Piekar Śląskich, gdzie Oblaci – rozpoczynający w 1919 roku tam posługę na ziemiach polskich – złożą dar dla sanktuarium), a o. Tadeusz pojedzie we wtorek dalej do Poznania, aby odwiedzić swoją ponad 90. letnią mamę z okazji przeżywanych przez nią niedawno urodzin.

Wtorek rozpoczyna się pod znakiem wyjazdów duszpasterzy. We wtorek wielkanocny wyjedzie do Kokotka o. Proboszcz Andrzej Albiniak OMI. W tych dniach (23-26.04.2019) bowiem odbywa się tam spotkanie Europejskiej Komisji ds. Powołań i Młodzieży, do której należy nasz o. Proboszcz. Natomiast o. Karol Prandzioch OMI jedzie do naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze na tzw. egzaminy pięcioletnie, które są zobowiązani zdawać oblaci do pięciu lat po opuszczeniu seminarium. Spotkania te i egzaminy, organizowane przez Prowincjalnego Prefekta Studiów, dotyczą m.in. zagadnień liturgicznych, prawnych, teologicznych i duszpasterskich. Później, na koniec Oktawy Wielkanocnej, o. Karol udaje się w grupą ministrantów na Święty Krzyż.