List do parafian:

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!

Już wkrótce będziecie przeżywać w Waszej parafii doniosłe wydarzenie: Misję Świętą.

Posługa Słowa Bożego w czasie tych dni odnowy w Waszej Wspólnocie parafialnej została powierzona nam, kapłanom ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.Wszyscy zdajemy sobie sprawę z trudności, z jakimi spotykamy się w przeżywaniu naszej wiary w dzisiejszych warunkach życia. Dlatego już przed naszym przybyciem kierujemy do Was słowa pozdrowień i zachęty do udziału w Misji świętej.

Oby w tych dniach misyjnej zadumy nad własnym życiem, zrodziło się w sercach ojców, matek, ludzi samotnych, młodzieży i dzieci żarliwe pragnienie odnowy życia.

Szczerze oddani w Chrystusie  i Maryi Niepokalanej Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej

(List odczytuje się w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie Misji świętej)

 

List do chorych:

Zewsząd znosimy cierpienia lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Nosimy nieustannie w ciele naszym udręczenie i konanie Jezusa. Wierzymy bowiem, że utrapień czasu obecnego ani na moment nie można porównać z przyszłą chwałą, która się w nas objawi…” (św. Paweł)

Drodzy Chorzy i Seniorzy parafii!

Przed laty papież Pius XII, przemawiając w wigilię Bożego Narodzenia do wszystkich chorych i cierpiących na całym świecie, wypowiedział między innymi takie słowa: „Wy apostołowie cierpienia i ofiarnej modlitwy jesteście szczególniej powołani przez Opatrzność Bożą. Wy jesteście dzisiejszemu światu bardzo potrzebni, abyście, łącząc wasze ofiary, modlitwy i cierpienia z Chrystusową Ofiarą Krzyża, wypraszali światu miłosierdzie Boże, a łaskę nawrócenia dla grzeszników”. Jan Paweł II nazywa was: „Skarbem Kościoła”, bo w swoim cierpieniu przypominacie Kościołowi cierpienie samego Chrystusa.

Z pewnością wiecie, że w dniach od ……do…………..20?… r. będzie miało miejsce w naszej wspólnocie parafialnej doniosłe wydarzenie Boże – Misja Święta, to znaczy dzieło duchowej odnowy i powrotu do Boga.

Wy, jesteście zawsze bliscy naszej kapłańskiej troskliwości. Jesteśmy przekonani, że u Boga macie szczególniejsze upodobanie. Dlatego zwracamy się do Was wszystkich z gorącą prośbą: ofiarujcie jak zawsze wspaniałomyślnie, Wasze cierpienia, słabości, osamotnienia i modlitwy w intencji naszej Misji Parafialnej. Pan Bóg z pewnością obficie wynagrodzi Wam ten prawdziwie apostolski trud modlitwy i cierpienia.

W związku z tym zapraszamy Was wszystkich w dniu………., o godzinie……. do naszej świątyni parafialnej, na uroczystą Mszę św. z kazaniem misyjnym, podczas której zostanie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych. W dniu………… 20?… r. w godzinach przedpołudniowych Ojcowie Misjonarze odwiedzą osobiście obłożnie chorych w domach i tam przy ołtarzu ich cierpienia udzielą im misyjnego błogosławieństwa.

Pozdrawiamy Was serdecznie Drodzy  chorzy, Czcigodni staruszkowie oraz  wszyscy cierpiący i zapewniamy Was o  nieustannej pamięci w modlitwie.

(Listy do chorych misjonarze wysyłają do Księdza Proboszcza w tylu egzemplarzach, ilu jest chorych odwiedzanych w parafii przez duszpasterzy, którzy przy okazji odwiedzin chorych zaniosą je do ich domów)

 

List do wspólnot zakonnych:

Pan powiedział:

Jeżeli ziarno pszeniczne wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostaje samo. Lecz jeśli obumrze przynosi plon obfity.” (J 12,24).

Pomni na słowo Pana, stając w przededniu Godziny Łaski i Czasu Nawiedzenia, jaką jest dla naszej Wspólnoty Parafialnej Misja św., która odbędzie się w dniach od ……… do………..20?… r. Gorąco i serdecznie prosimy o pamięć modlitewną, oraz o ofiarowanie swych cierpień w tak ważnych dla nas intencjach.

Wdzięczni duszpasterze.