Wobec rezygnacji z funkcji superiora, złożonej przez o. Roberta Wawrzenieckiego OMI przed końcem kadencji z powodu podjęcia na prośbę prowincjała obowiązków sekretarza wykonawczego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i delegata KWPZM w archidiecezji warszawskiej, rada prowincjalna rezygnację tę przyjęła i mianowała od 01.07.2019 roku o. Krzysztofa Trocińskiego OMI, który 27 lat pracował w Kamerunie i od roku należy do miejscowej wspólnoty, superiorem domu w Iławie.

W związku z otwarciem placówki w Opolu i małą ilością święconych, a także zmniejszeniem się przez lata iławskiej parafii Przemienienia Pańskiego – wydzielono z niej przecież parafię na Lipowym Dworze i w Karasiu, uszczupleniu ulega także personel domu w Iławie, gdyż za ustępującego superiora nie przychodzi nikt nowy, a za o. Dominika Zwierzychowskiego OMI, który idzie do prowincji anglo-irlandzkiej naszego zgromadzenia zakonnego, przychodzi jedynie kleryk Daniel Ziółkowski OMI z Obry na staż pastoralny.