Nasz przełożony domu, jako sekretarz wykonawczy KWPZM, przebywał w Warszawie na 142. Zebraniu Plenarnym tego gremium. Wcześniej angażował się w przygotowanie tego wydarzenia, a w dniach 14-15.05.2019 roku, bezpośrednio pomagał wyższym przełożonym zakonów męskich w Polsce w przeżyciu tego szczególnego czasu, poprzez swoją dyskretną pracę w czasie całych obrad.

Ten wkład można było zobaczyć zwłaszcza w poprowadzeniu pierwszego dnia o poranku, 14.05.2019 roku, jutrzni z medytacją nt. “Bł. Michał Giedroyć, Kanonik Regularny od Pokuty”. Jak zapisał w swoim komentarzu z pierwszego dnia spotkania o. Jan Maria Szewek OFMConv: “O. Robert Wawrzeniecki OMI we wprowadzeniu duchowym mówił o bł. Michale Giedroyciu, Kanoniku Regularnym od Pokuty, niedawno wyniesionym na ołtarze. Zdaniem zakonnika Błogosławiony uczy osoby konsekrowane dobrych zakonnych przyjaźni; potrzeby osobistego kontaktu z drugim człowiekiem; bycia szczęśliwym w podjętym przez siebie życiowym powołaniu i potrzeby bycia przyjacielem Boga, a nie tylko pracowania dla Niego”.

Drugim wystąpieniem, 15.05.2019, było przedstawienie wyższym przełożonym wniosków z wcześniejszego spotkania delegatów KWPZM w diecezjach, jakie odbyło się 13.05.2019 roku. Zresztą tego drugiego dnia obrad KWPZM o. Kazimierz Malinowski OFMConv, chwaląc dotychczasową posługę naszego superiora, podziękował o. Pawłowi Zającowi OMI, prowincjałowi Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej za ten dar osobowy, zasilający znacznie posługę sekretariatu KWPZM.

Foto: Biuro Prasowe KEP, o. Jan Maria Szewek OFMConv, ks. Grzegorz Zembroń MS

Więcej informacji na Oficjalnym Portalu Informacyjnym KWPZM:

www.zyciezakonne.pl