W dniach 29.04 do 04.05.2019 roku nasz domownik o. Krzysztof Trociński OMI uczestniczył w swoich osobistych rekolekcjach oblackich w Kodniu.

Każdy z nas bowiem ma zarezerwować sobie odpowiedni czas na przeżycie nie tylko comiesięcznego dnia skupienia, jaki odbywa się w miejscowej wspólnocie, ale  także odpowiedni czas na przeżycie osobistych rekolekcji zakonnych, najlepiej poza własnym domem zakonnym, aby codzienne obowiązki nie przeszkadzały w przeżyciu tego czasu.

Czas rekolekcji zakonnych potrzebny jest każdemu z nas, by zatroszczyć się o to, aby samemu głosząc słowo Boże, być najpierw Jego słuchaczem, jednym słowem, by to Boże wezwanie samemu przyjąć, przetrawić i dopiero dawać innym. Dlatego każdy oblat, kapłan i brat zakonny oraz seminarzysta, jest zobowiązany regułą do odbycia tych ćwiczeń duchowych dla rozwoju swojego powołania oblackiego i życia wewnętrznego.