Surrexit Dominus vere, alleluia.
Ipsi gloria et imperium per universa æternitatis sæcula, alleluia, alleluia.
Zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków, alleluja, alleluja.

Per sua sancta vulnera gloriosa
custodiat et conservet nos Christus Dominus.
Lumen Christi gloriose resurgentis

dissipet tenebras cordis et mentis.
Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą
niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan.
Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego
rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.

Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie

Z okazji Świąt Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, który – jak śpiewamy – “zwyciężył śmierć, piekło i szatana”, składamy Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Niech Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, mocą Bożego Ducha, stanie się dla Was okazją do dawania świadectwa o tym fakcie wobec wszystkich ludzi na wzór Piotra, głoszącego z mocą Dobrą Nowinę o Zbawieniu w domu Korneliusza (por. Dz 10, 34a. 37-43) i pozostałych Apostołów, na których Zmartwychwstały Pan tchnął Ducha Świętego na świadectwo dla świata (por. J 20, 19-31), a którzy zobaczywszy co się stało, nie tylko się temu dziwili, ale przede wszystkim ujrzeli i uwierzyli (por. Łk 24, 1-12; J 20, 1-9). Niech Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, mocą Bożego Ducha, nieustannie pociąga ku temu do czego Bóg wzywa i przeznacza, abyśmy byli tymi na których Boża chwała objawiła się i nieustannie objawia (por. Kol 3, 1-4).

Niech Zmartwychwstały Pan, mocą Bożego Ducha, pomoże nam być dla innych dobrym chlebem i dobrym winem, jak On dający nam swoje Ciało i swoją Krew w Eucharystii, a nie octem i zakalcem, które zatruwają życie drugiego człowieka. Niech Zmartwychwstały Pan pomoże nam zatem odrzucić kwas złości i przewrotności oraz mocą Bożego Ducha wziąć do swojego życia od Zmartwychwstałego Pana dar czystości i prawdy, jakie nam Bóg ofiaruje w Chrystusie (por. 1 Kor 5, 6b-8), abyśmy mogli w tym dniu wspaniałym się radować i weselić (por. psalm responsoryjny Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego).

Z darem modlitwy i wdzięczności za otrzymane dary, m.in. także te ofiarowane dla naszego klasztoru na stół świąteczny.

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Iławy