czwartek 25 Maj 2017

Msze Święte za zmarłych parafian

Iława, 23 maja 2017 r.

MSZE ŚWIETE ZA NASZYCH

BLISKICH ZMARŁYCH

Z ofiar złożonych na tacę, w czasie pogrzebu, zostaną odprawione następujące Msze Święte:


Za + Romana i + Pelagię Gertrudę Waruszewskich (14)

02.06.2017 - Msza św. o godz. 15.00

Za + Stanisława Smajdora (5)

04.06.2017 - Msza św. o godz. 18.00 - od Bogdana i Barbary Bobrowskich z rodziną Nowego Sącza

11.06.2017 - Msza św. o godz. 7.00 - od Ryszarda i Barbary Bobrowskich z rodziną z Nowego Sącza

18.06.2017 - Msza św. o godz. 18.00 - od Marii i Bogusława Pietrzaków z Nowego Sącza

27.06.2017 - Msza św. o godz. 7.00 - od Danuty i i Józefa Tobiaszów z rodziną z Nowego Sącza

04.07.2017 - Msza św. o godz. 7.00 - od Joanny i Erwina Sageder z Bianką z Austrii

11.07.2017 - Msza św. o godz. 18.00 - od chrześniaka Kazimierza z żoną Ireną z Nowego Sącza

19.07.2017 - Msza św. o godz. 7.00 - od Anny i Dariusza Kwaśniowskich z Nowego Sącza

Za + Stefana Bajora (7)

31.05.2017 - Msza św. o godz. 7.00

07.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00

Za + Zofię Kowalkowską (8)

02.06.2017 - Msza św. o godz. 18.00

09.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00

21.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00 - od Żywego Różańca

Za + Radosława Jadzińskiego (6)

28.05.2017 - Msza św. o godz. 18.00

02.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00

Za + Alfonsa Podowskiego (4)

01.06.2017 - Msza św. o godz. 18.00

09.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00

Za + Józefa Marchlewskiego (7)

04.06.2017 - Msza św. o godz. 18.00

11.06.2017 - Msza św. o godz. 18.00

15.06.2017 - Msza św. o godz.   9.00

21.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00 - od sąsiadów z ul. Chełmińskiej

22.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00

27.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00

28.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00 - od sąsiadów z ul. Chełmińskiej

30.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00 - od sąsiadów z ul. Chełmińskiej

05.09.2017 - Msza św. o godz.   18.00 - od sąsiadów z ul. Chełmińskiej

16.09.2017 - Msza św. o godz.   18.00 - od chrześnicy Emilii

Za + Leona Pączkowskiego (3)

04.06.2017 - Msza św. o godz. 11.30

10.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00

Za + Alfonsa Łabackiego (5)

05.06.2017 - Msza św. o godz.  7.00

12.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00

18.06.2017 - Msza św. o godz. 18.00

10.07.2017 - Msza św. o godz.   7.00

17.07.2017 - Msza św. o godz. 18.00

Za + Irenę Nowicką (4)

11.06.2017 - Msza św. o godz. 11.30

18.06.2017 - Msza św. o godz. 18.00

07.07.2017 - Msza św. o godz.   7.00

13.07.2017 - Msza św. o godz.   7.00

Za + Barbarę Cieślak-Dębowska (1)

11.06.2017 - Msza św. o godz.   8.30

Za + Eugeniusza Piotrowicza (6)

13.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00

18.06.2017 - Msza św. o godz. 11.30

12.07.2017 - Msza św. o godz.   7.00

16.07.2017 - Msza św. o godz. 21.00

22.07.2017 - Msza św. o godz.   7.00

30.07.2017 - Msza św. o godz. 18.00

Za + Zbigniewa Gostół (5)

29.05.2017 - Msza św. o godz. 18.00

15.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00

09.07.2017 - Msza św. o godz. 18.00

20.07.2017 - Msza św. o godz.   7.00

30.07.2017 - Msza św. o godz.   7.00

Za + Helenę Ostanek (6)

17.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00

19.07.2017 - Msza św. o godz. 18.00

23.07.2017 - Msza św. o godz.   7.00

30.07.2017 - Msza św. o godz. 10.00

10.08.2017 - Msza św. o godz.   7.00

11.08.2017 - Msza św. o godz.   7.00

- od sąsiadów z ul. Bydgoskiej

17.08.2017 - Msza św. o godz. 18.00

- od sąsiadów z ul. Bydgoskiej

21.08.2017 - Msza św. o godz. 18.00

10.09.2017 - Msza św. o godz.   7.00

- od sąsiadów z ul. Bydgoskiej

18.09.2017 - Msza św. o godz. 18.00

- od sąsiadów z ul. Bydgoskiej

Za + Teresę Kowalską (0)

17.06.2017 - Msza św. o godz.   7.00Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Przemienienia Pańskiego

 

ul. Kościelna 1

14 - 200 IŁAWA

tel. 89 648 26 41

 

e-mail: czerwonykosciol@gmail.com

 

Konto bankowe: 

PEKAO S.A. o/Iława

071240 1604 1111 0000 13834269

Galeria

Sklep Misyjne Drogi

Sklep misyjne Drogi