piątek 06 Mar 2015

Rok życia konsekrowanego

Kościół odpustu

w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego

23 XI 2014 – 2 II 2016 

DEKRET

o ustanowieniu dni i miejsc dla uzyskania odpustu zupełnego

w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego

 

 

Penitencjaria Apostolska ustaliła warunki potrzebne do zyskania daru Odpustu zupełnego w ciągu Roku Życia Konsekrowanego [Dekret z 23 XI 2014].

1. Czas uzyskania odpustu: 23 XI 2014 – 2 II 2016.

2. Osoby, które mogą otrzymać odpust:

-        członkowie instytutów życia konsekrowanego,

-        wszyscy wierni.

3. Dar odpustu można uzyskać:

-        dla siebie,

-        albo ofiarować za osobę zmarłą, na sposób wstawiennictwa.

4. Warunki potrzebne do zyskania daru odpustu:

-        stan pojednania z Bogiem (spowiedź sakramentalna, Komunia św.),

-        modlitwa w intencjach Ojca Świętego Franciszka,

-        nawiedzenie wyznaczonego kościoła,

-        odmówienie Liturgii Godzin albo medytacja i modlitwa przez dłuższą chwilę,

-        odmówienie Modlitwy Pańskiej (Ojcze nasz), wyznania wiary oraz modlitwy do Najświętszej Maryi Panny.

5. Dni diecezjalne poświęcone życiu konsekrowanemu:

-        2 lutego 2015 r.         - Katedra Św. Mikołaja w Elblągu, godz. 1000;

-        24 kwietnia 2015 r.   - Sanktuarium w Świętym Gaju, godz. 1400;

-        13 czerwca 2015 r.    - Kościół w Kadynach, godz. 1100;

-        19 września 2015 r.  - Benedyktynki w Kwidzynie, godz. 1100;

-        2 lutego 2016 r.         - Katedra Św. Mikołaja w Elblągu, godz. 1000.

6. Kościoły w diecezji elbląskiej, w których poprzez nawiedzenie i modlitwę można uzyskać odpust:

Na mocy udzielonej mi przez Penitencjarię Apostolską władzy, ustalam listę świętych miejsc, w których można otrzymać odpust z racji Roku Życia Konsekrowanego:

-        Katedra św. Mikołaja w Elblągu,

-        Współkatedra św. Jana w Kwidzynie,

-        Współkatedra św. Wojciecha w Prabutach,

-        Święty Gaj – miejsce męczeńskiej śmierci św. Wojciecha Benedyktyna,

-        Mątowy Wielkie – miejsce urodzenia bł. Doroty Pustelnicy,

-        Elbląg – Siostry Karmelitanki,

-        Elbląg – św. Jerzego – Siostry Klaryski,

-        Kwidzyn – Kaplica Sióstr Benedyktynek Misjonarek,

-        Elbląg – Matki Bożej Królowej Polski – Ojcowie Redemptoryści,

-        Elbląg – św. Brata Alberta – Księża Salwatorianie,

-        Elbląg – Wszystkich Świętych – Księża Marianie,

-        Iława – Przemienienia Pańskiego – Księża Oblaci,

-        Kadyny – św. Antoniego Padewskiego – Ojcowie Franciszkanie,

-        Kisielice – Matki Bożej Królowej Świata – Księża Pallotyni,

-        Krynica Morska – św. Piotra Apostoła – Ojcowie Kapucyni,

-        Kwidzyn – Świętej Trójcy – Bracia Mniejsi Konwentualni,

-        Malbork – św. Jan Chrzciciela – Księża Orioniści,

-        Tolkmicko – św. Jakuba Apostoła – Księża Salezjanie,

-        Morąg – św. Piotra i Pawła,

-        Nowy Staw – Kolegiata św. Mateusza,

-        Zielonka Pasłęcka – Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego.

7. Administratorzy wymienionych kościołów powinni umieścić przy wejściu do świątyni odpowiednią informację, np.: Kościół odpustu w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego.

Elbląg, dnia 15 grudnia 2014 roku.

№ 464 / 2014.

Biskup Jacek Jezierski, Biskup Elbląski.

Ks. Zdzisław Bieg, Kanclerz Kurii.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Przemienienia Pańskiego

 

ul. Kościelna 1

14 - 200 IŁAWA

tel. 89 648 26 41

 

e-mail: czerwonykosciol@gmail.com

 

Konto bankowe: 

PEKAO S.A. o/Iława

071240 1604 1111 0000 13834269

Galeria

Sklep Misyjne Drogi

Sklep misyjne Drogi