piątek 05 Lut 2016

Misterium Narodzenia Pańskiego

Serdecznie zapraszamy na spektakl przygotowany przez młodzież naszej parafii i Scholę Gratia, opowiadający historię Bożego Narodzenia. Opowieść rozpocznie się przypomnieniem rajskich wydarzeń, a zakończy wspólnym kolędowaniem.

Występ 17 stycznia 2016 r. w sali Kinoteatru Pasja, o godz. 17.00.

Bezpłatne bilety do odebrania w naszej parafii, Informacji Turystycznej oraz Iławskim Centrum Kultury.

Jubileusz Miłosierdzia

Kościół odpustu zupełnego

z okazji Jubileuszu Miłosierdzia

 

8.12.2015 r. – 20.11.2016 r.

 

  

DEKRET
O USTANOWIENIU MIEJSC
DLA UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO
Z OKAZJI NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA

[por. kan. 31 § 1 i 34 § 1 KPK]

 

 

 

Dnia 11 kwietnia 2015 r.Ojciec Święty Franciszek zapowiedział bullą Misericordiae vultus nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpocznie się w Kościele w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2015 r. i zakończy w niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016 r. 

  

 

KOŚCIOŁY ODPUSTU ZUPEŁNEGO

Z okazji nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia ustanawiam w diecezji elbląskiej 12 kościołów, w których wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:

 

1.  Elbląg – kościół katedralny św. Mikołaja,

2.  Elbląg – kościół parafialny Miłosierdzia Bożego,

3. Iława – kościół parafialny Przemienienia Pańskiego,

4.  Krynica Morska – kościół parafialny św. Piotra Apostoła,

5.  Kwidzyn – kościół współkatedralny św. Jana Ewangelisty,

6.  Malbork – kościół parafialny św. Jana Chrzciciela,

7.  Miłomłyn – kościół parafialny św. Bartłomieja,

8.  Morąg – kościół parafialny świętych Piotra i Pawła,

9.  Nowy Staw – kościół kolegiacki św. Mateusza Apostoła,

10.      Prabuty – kościół współkatedralny św. Wojciecha,

11.      Tolkmicko – kościół parafialny św. Jakuba Apostoła,

12.      Zielonka Pasłęcka – kościół parafialny św. Jana Chrzciciela.

 

Proboszczowie wymienionych kościołów powinni umieścić przy wejściu do świątyni odpowiednią informację, np.: Kościół odpustu zupełnego z okazji Jubileuszu Miłosierdzia.

 

 

 

BRAMA MIŁOSIERDZIA

W III niedzielę adwentu, 13 grudnia 2015 r., zostaną otworzone Drzwi Święte w bazylice św. Jana na Lateranie.

Zgodnie z postanowieniem Ojca Świętego Franciszka, w tę samą niedzielę zostanie otwarta Brama Miłosierdzia  w katedrze św. Mikołaja w Elblągu i w kościołach współkatedralnych św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie i św. Wojciecha w Prabutach. Ponadto w kościele kolegiackim św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie oraz w kościele parafialnym Przemienienia Pańskiego w Iławie.

Otwarcia Bramy Miłosierdzia dokonają Księża Biskupi oraz delegowani Kapłani.

 

 

 

INNE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO

SZCZEGÓLNE ŁASKI JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA

1.   Chorzy, starsi i samotni mogą zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. za pośrednictwem mediów.

2.   Więźniowie mogą zyskać odpust zupełny poprzez uczestnictwo w nabożeństwach w kaplicach więziennych.

3.   Można zyskać odpust zupełny poprzez wykonanie uczynku miłosierdzia, co do ciała lub duszy.

4.   Jubileuszowy odpust zupełny można zyskać również dla zmarłych.

5.   Wszyscy kapłani w Roku Jubileuszowym są upoważnieni do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie w Sakramencie Pokuty.

6.   Wierni, którzy w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie.

 

Elbląg, dnia  23 listopada  2015 roku.

№  792/2015.

 

+ Jacek Jezierski Biskup Elbląski.

Ks. Zdzisław Bieg Kanclerz Kurii.

Rok życia konsekrowanego

Kościół odpustu zupełnego

w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego

23 XI 2014 – 2 II 2016 

DEKRET

 

o ustanowieniu dni i miejsc dla uzyskania odpustu zupełnego

 w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego

 

Penitencjaria Apostolska ustaliła warunki potrzebne do zyskania daru Odpustu zupełnego w ciągu Roku Życia Konsekrowanego [Dekret z 23 XI 2014].

 

1. Czas uzyskania odpustu: 23 XI 2014 – 2 II 2016.

2. Osoby, które mogą otrzymać odpust:

-        członkowie instytutów życia konsekrowanego,

-        wszyscy wierni.

3. Dar odpustu można uzyskać:

-        dla siebie,

-        albo ofiarować za osobę zmarłą, na sposób wstawiennictwa.

4. Warunki potrzebne do zyskania daru odpustu:

-        stan pojednania z Bogiem (spowiedź sakramentalna, Komunia św.),

-        modlitwa w intencjach Ojca Świętego Franciszka,

 -        nawiedzenie wyznaczonego kościoła,

 -        odmówienie Liturgii Godzin albo medytacja i modlitwa przez dłuższą chwilę,

 -        odmówienie Modlitwy Pańskiej (Ojcze nasz), wyznania wiary oraz modlitwy do Najświętszej Maryi Panny.

 5. Dni diecezjalne poświęcone życiu konsekrowanemu:

 -        2 lutego 2015 r.         - Katedra Św. Mikołaja w Elblągu, godz. 1000;

 -        24 kwietnia 2015 r.   - Sanktuarium w Świętym Gaju, godz. 1400;

 -        13 czerwca 2015 r.    - Kościół w Kadynach, godz. 1100;

 -        19 września 2015 r.  - Benedyktynki w Kwidzynie, godz. 1100;

 -        2 lutego 2016 r.         - Katedra Św. Mikołaja w Elblągu, godz. 1000.

 6. Kościoły w diecezji elbląskiej, w których poprzez nawiedzenie i modlitwę można uzyskać odpust:

 Na mocy udzielonej mi przez Penitencjarię Apostolską władzy, ustalam listę świętych miejsc, w których można otrzymać odpust z racji Roku Życia Konsekrowanego:

 

-        Katedra św. Mikołaja w Elblągu,

-        Współkatedra św. Jana w Kwidzynie,

-        Współkatedra św. Wojciecha w Prabutach,

 -        Święty Gaj – miejsce męczeńskiej śmierci św. Wojciecha Benedyktyna,

 -        Mątowy Wielkie – miejsce urodzenia bł. Doroty Pustelnicy,

 -        Elbląg – Siostry Karmelitanki,

 -        Elbląg – św. Jerzego – Siostry Klaryski,

 -        Kwidzyn – Kaplica Sióstr Benedyktynek Misjonarek,

 -        Elbląg – Matki Bożej Królowej Polski – Ojcowie Redemptoryści,

 -        Elbląg – św. Brata Alberta – Księża Salwatorianie,

 -        Elbląg – Wszystkich Świętych – Księża Marianie,

 

-        Iława – Przemienienia Pańskiego – Księża Oblaci,

 

-        Kadyny – św. Antoniego Padewskiego – Ojcowie Franciszkanie,

 -        Kisielice – Matki Bożej Królowej Świata – Księża Pallotyni,

 -        Krynica Morska – św. Piotra Apostoła – Ojcowie Kapucyni,

 -        Kwidzyn – Świętej Trójcy – Bracia Mniejsi Konwentualni,

 -        Malbork – św. Jan Chrzciciela – Księża Orioniści,

 -        Tolkmicko – św. Jakuba Apostoła – Księża Salezjanie,

 -        Morąg – św. Piotra i Pawła,

-        Nowy Staw – Kolegiata św. Mateusza,

 -        Zielonka Pasłęcka – Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego.

 7. Administratorzy wymienionych kościołów powinni umieścić przy wejściu do świątyni odpowiednią informację, np.: Kościół odpustu w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego.

 

Elbląg, dnia 15 grudnia 2014 roku.

№ 464 / 2014.

Biskup Jacek Jezierski, Biskup Elbląski.

Ks. Zdzisław Bieg, Kanclerz Kurii.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Przemienienia Pańskiego

 

ul. Kościelna 1

14 - 200 IŁAWA

tel. 89 648 26 41

 

e-mail: czerwonykosciol@gmail.com

 

Konto bankowe: 

PEKAO S.A. o/Iława

071240 1604 1111 0000 13834269

Galeria

Sklep Misyjne Drogi

Sklep misyjne Drogi